Het bruist bij carnavalsvereniging De Blauwe Bok in Bokkendam

Op sterven na dood is misschien een beetje te veel gezegd, maar bij carnavalsvereniging De Blauwe Bok in Bakhuizen was een tijdlang zeker sprake van een comateuze toestand. En wel zo, dat er wegens een groot gebrek aan menskracht alleen nog maar een feest voor de jongeren werd georganiseerd. Hoe anders is het nu. Met 35 enthousiaste vrijwilligers is de vereniging springlevend en bruist het in Bakhuizen als nooit te voren.

“Het leefde niet meer, veel mensen hielden er mee op”, bekent bestuurslid Trudy Rossi. “We hebben de koppen bij elkaar gestoken en gezegd: ‘Wat weg is, komt nooit meer terug. Laten we het in elk geval voor de kinderen in leven houden want die vinden het wél geweldig’.” Dat was ruim vijftien jaar geleden. “In de topjaren organiseerden we op zaterdagavond een cabaret en grote feestavonden. Na een paar jaar op een laag pitje, kwamen er toch weer mensen die wel iets wilden doen. Dat is zó gegroeid, dat we nu een club hebben van 35 mensen. Actief. Weer als vanouds drie dagen feest.”

44 jaar en vierde lustrum

“We bedruipen onszelf”, zegt Trudy Rossi met gepaste trots. “We bekostigen de boel door de entree bij de feestavond en van de opbrengst van het tuinfeest dat we jaarlijks aan het begin van de schoolvakanties organiseren. We zijn multi-inzetbaar. Zolang het maar een feestje is.”

Rossi begon zelf bij de vereniging als hofdame; was een poos bestuurslid; moest vanwege de statuten weer uit het bestuur;  zit er nu weer in en was vorig jaar ‘prinses Carnaval’. Dit jaar zwaait Prins Ronaldus de Eerste zijn scepter over Bokkedam, zoals Bakhuizen tijdens Carnaval heet. Prins Ronaldus is de derde carnavalsprins uit één gezin; zijn vader Titte en zijn broer Sybo gingen hem voor.

Carnavalsvereniging De Blauwe Bok bestaat dit jaar 44 jaar. Dat is bij het Carnaval een lustrum, want deelbaar door elf. De elfde van de elfde (11 november) is de dag waarop het carnavalsseizoen wordt geopend en waarop de Raden van Elf voor het eerst vergaderen over het komende Carnaval. Het carnavalsseizoen start officieel op 11 november om elf over elf 's avonds. Het getal elf hoort – als ‘gekkengetal’ – tussen het volmaakte getal tien en het heilige getal twaalf, en is alleen te delen is door zichzelf. Nóg een bijzonderheid: De Blauwe Bok is de enige carnavalsvereniging in de gemeente De Fryske Marren.

Muisstil

Rossi is druk bezig achter de schermen; ze maakt onder andere draaiboeken en schrijft de brieven, bijvoorbeeld naar de burgemeester want die is er altijd bij als het dorp Bakhuizen wordt omgedoopt in Bokkendam. In Etty Visser heeft Rossi een mede-enthousiasteling. De kracht van die laatste zit hem in het bedenken van een leuke middag voor de kinderen. Niet zo gek misschien als je weet dat ze in het onderwijs zit. Maar doe het maar eens.

Rossi: “Zij weet precies wat de kinderen leuk vinden en draait zo een zaterdagmiddag in elkaar. Dan leeft ze helemaal op. Ze zegt altijd: ‘Als ik een petje op doe, dan ben ik iemand anders’. Geweldig om te zien.” Het omdopen van de dorpsnaam is een hele ceremonie met alle kinderen verkleed en met het muziekkorps Euphonia voorop, naar de rand van het dorp. Rossi: “Symbolisch wordt later in het dorpshuis de sleutel overgedragen waarmee we dan tijdelijk even de baas zijn in Bakhuizen. Leuk om te zien is dat tijdens het officiële deel de kinderen muisstil zijn.”

“Ik ken Bakhuizen”

Carnaval in Bokkendam betekent drie dagen feest, beginnend met op vrijdagmiddag bingo en klaverjassen. ’s Avonds is er feest voor de jongeren van de basisschool, vanaf groep vijf, tot die van het voortgezet onderwijs met een leeftijd tot een jaar of zestien. Zaterdagmiddag is er een feest voor de jongsten en ’s avonds is er een gekostumeerd feest voor volwassenen. Op zondagmorgen is er ruimte voor het iets serieuzere werk met een carnavalsmis. ’s Middags is er een matinee met ‘Ik ken Bakhuizen’ als variant op ‘Ik hou van Holland’ en zogenaamde ‘Minute to Win It’-spelletjes waarbij teams worden gevormd.

Rossi: “De eerste keer was er nog ruimte in de zaal, maar dat is nu voorbij. Als je niet op tijd bent, heb je geen plekje. Het is dan wel niet verkleed, maar niet minder feest.” Natuurlijk wordt er zoals gebruikelijk ook een bezoek je gebracht aan de jongst-geborene na 11 november in Bakhuizen, Mirns en Rijs en aan de oudste inwoner. Ook worden de school en de peuterspeelzaal bezocht.

FC Knudde tegen de Raad van Elf

In het kader van het 44-jarig bestaan is er het De Blauwe Bok biljarttoernooi en wordt er gevoetbald. Twee plaatselijke biljartverenigingen doen mee en ook de mensen van de soos in het dorp. Op 12 februari wordt het lustrum gevierd met een borrel en twee voetbalwedstrijden van het ‘geinteam’ van vroeger, FC Knudde tegen de Raad van Elf. Daarna de huidige Raad van Elf tegen de kinderen van het toenmalige FC Knudde. Rossi: “Het is nog zeer de vraag of het in de toekomst hier bij blijft, want door het enthousiasme van de mensen worden steeds meer dingen bedacht.”    

Carnaval 2023

 Het Carnaval vindt dit jaar plaats van zaterdag 18 februari tot en met dinsdag 21 februari. Tijdens Carnaval starten veel activiteiten al op vrijdag 17 februari en in sommige steden en dorpen eindigt Carnaval pas op Aswoensdag 22 februari. Bakhuizen is de katholieke enclave in de Zuidwesthoek van Friesland en vormt een gemeenschap met Mirns en Rijs. ‘De Blauwe Bok’ in Bakhuizen is de enige carnavalsvereniging in de gemeente De Fryske Marren