Gratis leren werken aan basisvaardigheden bij Digi-Taalhuizen in de bieb

Foto StartupStockPhotos / Pixabay

DFM - In de Digi-Taalhuizen in Joure, Balk en Lemmer is er voor iedereen de mogelijkheid om gratis te werken aan basisvaardigheden. Vrijwilligers bieden op een laagdrempelige manier ondersteuning op het gebied van laaggeletterdheid.

Wie moeite heeft met lezen of schrijven of het moeilijk vindt met de computer te werken, heeft steeds meer problemen in het dagelijks leven. Een verhuizing doorgeven, een aanvraag doen, het gaat allemaal via de computer. Ook een aankoop doen en betalen zal steeds vaker alleen via internet kunnen.

Digi-Taalhuizen helpen
Door middel van de Digi -Taalhuizen worden mensen hiermee geholpen. Men kan er beter leren lezen, schrijven, rekenen of met de computer omgaan. Er zijn oefenprogramma’s op verschillende taalniveaus. Ook zijn er leuke, actuele boeken in eenvoudig Nederlands. Verder is er ook de mogelijkheid om te leren hoe je informatie aanvraagt via internet, een mail verstuurd, een online formulier invult.

Aanmelden
Wie behoefte heeft aan ondersteuning, kan zich aanmelden. Daarna word je gebeld en wordt er samen gekeken waar behoefte aan is om te leren. Dit kan alleen of in een groepje. Aanmelden kan door het formulier te downloaden van www.ikleermeer.nl, dat in te vullen en in te leveren bij de bibliotheek in Joure, Lemmer of Balk. Telefonisch kan ook op nummer 05 13 - 41 20 86 bij de bibliotheek in Joure.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden