Team zoekt meer verspreidingslocaties voor kookboeken

Gratis kookboek klanten voedselbank van TV-koks Reitse Spanninga, Pierre Wind en studenten

Foto Persbureau Noordoost

JOURE - De twee bekende televisiekoks Reitse Spanninga, Pierre Wind en twaalf studenten lanceren op donderdag 2 maart een gratis kookboek voor klanten van de Voedselbank. Hierin staan recepten die gebaseerd zijn op veel voorkomende ingrediënten uit voedselbankpakketten. Het kookboek verschijnt dezelfde dag ook als e-book.

De toenemende armoede als gevolg van de coronacrisis bracht dit kleurrijke team bij elkaar. Hun doel is lekker te kunnen eten, ook als je afhankelijk bent van voedselhulp. Initiatiefnemer van het project is Jaap Jonkers. ,,Er zijn talloze mensen die zich inzetten voor de ander, al die hartverwarmende acties verdienen waardering en steun.”

Verspreidingslocaties
Het team is op zoek naar locaties waar de gratis kookboeken kunnen worden verspreid en heeft jouw hulp daarbij nodig! Buiten de Voedselbanken zoekt het team naar andere locaties waar Nederlanders elkaar helpen met voedselhulp. Wij denken daarbij aan locaties als kerken, verenigingen en de talloze Nederlanders die vanuit hun woonkamer, schuur of winkel voedselhulp aanbieden. Voor wie mensen kent die voedselhulp aanbieden kunnen contact opnemen via jaapjonkers.nu

Jaap Jonkers, inwoner van het Friese Joure, kwam 35 jaar geleden ter wereld in La Paz, Bolivia, waar hij te vondeling was gelegd. De adoptie door zijn Nederlandse ouders gaf Jonkers kansen die hij anders niet had gekregen. ,,Kansen zijn er om door te geven aan mensen die nu die kansen nodig hebben” aldus Jonkers. Hij staat op plaats 27 voor het Christen Democratisch voor de Tweede Kamer verkiezingen.