Gezocht: (oud) Medewerkers Postbank voor grote reünie

FRYSLAN - In 1971 werd- in het kader van spreiding van de Rijksdiensten- een kantoor van de Postcheque- en Girodienst opgericht in Leeuwarden. Sindsdien is er aan de Tesselschadestraat continue een administratieve vestiging in Leeuwarden geweest (aanvankelijk Postcheque- en Girodienst, later Postgiro/Rijkspostspaarbank en Postbank, tegenwoordig ING).

Tijdens de corona-pandemie bestond de vestiging Leeuwarden dus al 50 jaar maar dat is onder die omstandigheden in stilte voorbijgegaan. Een comité van zeven oud-medewerkers vond dat dit niet kon en is nu bezig met de organisatie van een grote reünie-bijeenkomst.

Deze reünie (zonder partners) is gericht op oud-medewerkers (al vertrokken of gepensioneerd) en de eventueel nog zittende medewerkers die in februari 2009 in Leeuwarden al in dienst waren bij PCGD, Postgiro/Rijkspostspaarbank of Postbank. Op die datum vond de overgang naar ING plaats.

De reünie '50 jaar kantoor Leeuwarden' vindt plaats op vrijdag 21 april van 20.00 tot 24.00 uur in Feestfabriek The Dance Factory te Berltsum. Voor het vervoer naar en van Berlikum worden vanuit Leeuwarden (opstapplaats bij het Catsplein) gratis touringcars ingezet.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar reuniepostbank@gmail.com, met daarin de volgende gegevens: Voor- en achternaam + datum indiensttreding.

Het organisatiecomité rekent op een grote opkomst, zodat het een onvergetelijk groot feest kan worden.