Gezamenlijke digitale oecumenische pinksterdienst Jouster kerken

JOURE - De kerken in Joure organiseren gezamenlijk een oecumenische pinksterdienst. Dit jaar zal dat vanwege het coronavirus digitaal gebeuren via www.pgjoure.nl.

De opgenomen pinksterviering, met thema 'Veelkleurig en veelstemmig' begint in park Heremastate. Aansluitend wordt er gezongen en gemusiceerd vanuit de RK Mattheuskerk en de Hobbe van Baerdt Tsjerke. Het bijbelverhaal wordt verteld in de doopsgezinde kerk. De gebeden en de overdenking zullen te horen en zien zijn vanuit de Oerdracht.

Na de dienst is het voor kinderen mogelijk om een kleine speurtocht te doen. Deze loopt langs de verschillende kerken, waar een verrassing ligt.

De dienst start op zondag 31 mei om 9.30 uur. Op de website van pgjoure.nl staat een 'live' knop.

Eigen fotoKoop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden