DFM - Er wordt volop gevlagd, velen hebben te horen gekregen dat ze geslaagd zijn voor hun opleiding. Zo ook Bo de Winter, Linda Ligthart, Jente Sietsma, Jildou van der Sluis, Bennie-Jan Minnema, Rianne Boonstra, Froukje Bijlsma, Lianne de Wolff, Marije Bergsma en Sigrid van der Laan.

Natuurlijk zijn er nog veel meer geslaagde scholieren in De Fryske Marren waarvoor de vlag in top is gegaan. De GrootDeFryskeMarren-redactie feliciteert al de examenkandidaten die zijn geslaagd van harte.

En voor degenen die minder gelukkig waren, een jaar over moeten doen of nog een her hebben: Wanhoop niet, het komt zoals het komt!

Thewes Hoekstra maakte de foto's (niet op volgorde van de namen) van blije geslaagden.