Gemeente gestart met preventieve bestrijding eikenprocessierups

Foto De Fryske Marren

DFM - De afgelopen jaren is er volgens gemeente De Fryske Marren een toename te zien van het aantal eikenprocessierupsen. Het dier huisvest zich alleen in eikenbomen, waarvan er in de gemeente ruim 12.000 exemplaren staan. De rupsen kunnen zorgen voor veel overlast.

Dit wordt veroorzaakt door de nesten. In de nesten is de concentratie van de brandharen het hoogst; gemiddeld 700.000 brandharen per rups. Daarnaast bevinden zich ook de vervellingen van de rupsen en de achtergebleven brandharen. Bij mensen en dieren kan dit irritatie veroorzaken aan de huid, ogen en luchtwegen en leiden tot blaren op de huid.

DFM: ,,We zetten ons daarom in om dit probleem (preventief) te bestrijden, het liefst samen met inwoners. De komende weken wordt er op meerdere plekken in de gemeente, waaronder in Oudehaske, Rotstergaast, Sint Nicolaasga, Oudemirdum en Ouwsterhaule, preventief gespoten in een aantal straten waar (eerder) nesten zijn aangetroffen.''

Preventief bestrijden
Beheersing van de eikenprocessierups is gericht op het zoveel als mogelijk vermijden van nestvorming in de risicogebieden en bij het ontstaan van nesten deze tijdig te verwijderen. ,,Met tijdig verwijderen wordt uitvliegen van de eikenprocessievlinder voorkomen en overlast beperkt. Daarom gaan wij de komende tijd aan de slag met het preventief bestrijden van nesten. Bij deze bestrijdingswijze worden de eiken die aan de weg staan bespoten met zogenoemde nematoden. Deze zijn 100% biologisch en mogen worden toegepast zonder een toelating binnen de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Ook geldt een vrijstelling van de Flora- en Faunawet.''

De behandeling wordt na twee weken herhaald. Op deze wijze wordt de rups bestreden, nog voordat hij schadelijk wordt. ,,Hoveniersbedrijf Timmerman voert de werkzaamheden voor ons uit. Daarnaast sporen onze wijkbeheerders de rupsen op en controleren in het voorjaar de eiken. Ontdekken zij een nest, dan hangen ze een waarschuwingslint om de boom.''

Nest melden
Voor wie een nest aantreft, is er de mogelijkheid om dit digitaal te melden. Dat kan via www.defryskemarren.nl/meldingdoen. Deze mogelijkheid geldt ook voor bomen die op particuliere grond staan. Bedrijven zijn volgens DFM wel zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van bestrijdingsspecialisten.