Garantieregeling van kabinet voor evenementen vanaf 1 juli

DFM - Organisatoren van evenementen kunnen volgens het Kabinet weer evenementen gaan plannen en organiseren. Vanaf 1 juli staat het Rijk garant tot 80% van de kosten als een evenement door coronaregels toch niet door kan gaan.

Voor de overige 20% kan een lening worden aangevraagd. Extra kosten die, boven op de voorzienbare kosten voor veiligheid, moeten worden gemaakt als er last-minute veiligheidseisen worden gesteld, vallen niet binnen deze regeling.

385 miljoen euro
Er is 385 miljoen euro voor deze regeling gereserveerd. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de contouren van de regeling.

Door de coronacrisis en de geldende maatregelen konden in 2020 de meeste evenementen niet doorgaan. De annuleringskosten werden in veel gevallen gedekt door een annuleringsverzekering. Inmiddels hebben verzekeraars deze optie uit hun annuleringspolissen geschrapt. Hierdoor kunnen organisatoren het financiële risico van annulering voor komende evenementen zelf niet meer dragen.

Perspectief en zekerheid
Ook in 2021 is er veel onzeker. Het coronavirus is nog niet verdwenen en we zijn inmiddels geconfronteerd met andere varianten. Tegelijkertijd is het vaccineren gestart en dat zorgt volgens de regering juist voor perspectief. ,,Op dit moment is de verwachting dat in juli iedereen vanaf 18 jaar, die gevaccineerd wil worden, een eerste prik heeft gehad. De hoge interesse van mensen om deel te nemen aan een praktijktest voor evenementen laat zien dat een groot deel van de bevolking uitkijkt naar een bezoek aan een concert, festival of voetbalwedstrijd.''

Het kabinet vindt het daarom belangrijk dat er voor de sector en de samenleving meer perspectief en zekerheid komt. ,,Er kan dankzij deze garantie nu al gestart worden met de organisatie van evenementen, zodat deze weer plaats kunnen vinden zodra dat veilig en verantwoord is.''

Eerder geplande evenementen kunnen verplaatst worden naar een datum vanaf juli 2021 om aanspraak te kunnen maken op deze regeling. Hoewel het niet voorstelbaar is dat vanaf 1 juli evenementen weer kunnen plaatsvinden zoals vóór corona, gaat het kabinet ervan uit dat de situatie rond 1 juli beter beheersbaar is en het verantwoord is om weer evenementen organiseren.