Friese Sluis weer voor het verkeer toegankelijk, werk nog niet klaar

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

LEMMER - De op de grens van Friesland en Flevoland liggende Friese Sluis is sinds vrijdag weer toegankelijk voor het verkeer. De afgelopen periode is het complex ingrijpend gerenoveerd.

De renovatiewerkzaamheden aan de Friese Sluis en de brug over de sluis zijn vrijdag afgerond. Doorvaart voor de scheepvaart is sinds donderdag weer mogelijk, volgens de reguliere bedientijden.

Verschillende werkzaamheden
Tijdens de renovatie, die 1 oktober van start is gegaan, zijn er veel uiteenlopende werkzaamheden verricht. Het meest in het oog springend was het vervangen van de houten sluisdeuren en het plaatsen van een geheel nieuw brugval (bewegende deel van de brug). Daarnaast was het vernieuwen van het besturings- en bediensysteem een grote en complexe klus.

Een nieuw bediensysteem houdt ook in dat er nieuwe camera's zijn geplaatst, nieuwe slagbomen en nieuwe verkeerslichten. Ook is er veel tijd gestoken in het repareren van het beton in de sluiskolk en in de sluiskelder. ’Met de renovatie van de oudste sluis in de polder hebben we niet alleen een enorme klus geklaard, maar ook een belangrijke mijlpaal bereikt in ons streven naar een vlotte en veilige bereikbaarheid van de provincie, zowel over de weg als het water’, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Jan de Reus.

Verkeerssituatie
Met het vervangen van het brugval is de brug weer sterk genoeg, waardoor er geen noodzaak meer is voor de snelheidsbeperking van 30 km/uur en voor de aslastbeperking van max. 10 ton. De toegestane snelheid gaat weer terug naar wat het oorspronkelijk was, nl. 60 km/uur. Verder zijn de tijdelijke verkeersdrempels niet terug geplaatst. Het doel van deze verkeersdrempels was om de brug niet verder te verzwakken door zwaar verkeer dat met een te hoge snelheid over de brug zou rijden. Nu de brug weer sterk genoeg is, zijn de drempels niet meer nodig.

Er zijn verschillende buurtbewoners geweest, die gevraagd hebben om de verkeersdrempels wel weer terug te plaatsen met als doel het vergroten van de verkeersveiligheid door het gemotoriseerde verkeer af te remmen. Dit verzoek is door een verkeerskundige van de provincie Flevoland opnieuw bekeken. Uitkomst hiervan is dat er al een aantal verkeersremmende maatregelen zijn getroffen, zoals het verhoogde plateau en de verkeersdrempel aan de Gemaalweg-kant. Ook de weginrichting van de brug zelf geeft duidelijk aan dat er een wegversmalling is, waardoor het verkeer afremt. Extra verkeersmaatregelen bovenop deze al aanwezige maatregelen zijn niet nodig. Bovendien hebben verkeersdrempels ook een negatieve keerzijde. Zij kunnen hinderlijke trillingen en geluidoverlast veroorzaken.

Resterende werkzaamheden
Hoewel de meeste werkzaamheden zijn afgerond zijn, moeten we voor een aantal klussen toch nog een keer terug komen. Zo moet de weg aan beide zijden van de brug nog een keer geasfalteerd worden. Op dit moment liggen er in dit weggedeelte klinkers. Dit is nodig om de bodem eerst goed te laten inklinken, voordat er een asfaltlaag overheen wordt gelegd. De planning van deze asfalteringswerkzaamheden zullen in nauw overleg met de gemeente De Fryske Marren plaatsvinden. Indien mogelijk wordt dit nl. gecombineerd met andere wegwerkzaamheden aan de Sluisweg, zodat de overlast voor het verkeer zo veel mogelijk beperkt wordt. Verder moeten de houten remmingwerken en wachtsteigers aan beide zijden van de sluis nog vervangen worden.

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dat precies gaat gebeuren. Deze werkzaamheden zullen geen of heel weinig overlast voor de scheepvaart veroorzaken. Ook zijn er nog wat betonreparaties aan de kolkwanden nodig. Dit zal waarschijnlijk wel wat hinder voor de scheepvaart opleveren. Op dit moment is ook nog niet duidelijk wanneer we dat het beste kunnen plannen. Tot slot zal er nog het een en ander aan schilderwerk uitgevoerd worden in de eerste helft van 2021. Hier zal het verkeer geen of minimale overlast van hebben.

Bron: Provincie Flevoland
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden