FOTO'S / Verbaasde Lemster Piet Zantman koninklijk onderscheiden

LEMMER - Zondagmiddag heeft Piet Zantman (61) uit Lemmer een koninklijke onderscheiding ontvangen. Zantman is door de koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het feestelijke moment plaats tijdens de, in verband met het coronavirus, besloten viering van het 12,5 jarige jubileum van Stichting Oud Lemmer. Dit werd gehouden in de hervormde kerk aan het Dok.

Tijdens zijn openingstoespraak werd de voorzitter van de stichting onderbroken door zijn medebestuurslid Marten Patist. Hij gaf het woord aan burgemeester Fred Veenstra, die als excuus voor zijn aanwezigheid de jubileumviering had geopend met het spelen van liederen op het kerkorgel. Veenstra roemde in zijn woorden de actieve inzet van Piet Zantman voor de Lemster gemeenschap.    

Het kwartje viel
Na de woorden van de burgemeester spelde Patist, die ook de levenspartner van Zantman is, hem de bijbehorende versierselen op. Voor Piet Zantman viel daarmee het kwartje over de aanwezigheid van fotografen en andere mensen die niet op de gastenlijst van de jubileumviering stonden. Hij was ontzettend verbaasd en tegelijkertijd zichtbaar ingenomen met de koninklijke benoeming.  

Actief bij de Reddingsbrigade in Lemmer
Piet Zantman is vanaf 1979 actief bij de Reddingsbrigade in Lemmer. Hier had hij diverse functies, waaronder bestuurslid, voorzitter en secretaris van de technische commissie. Ook richtte hij de wedstrijdcommissie op. Daarnaast was Zantman jeugdinstructeur en werd er onder zijn leiding een clubgebouw en botenhuis gerealiseerd. Tot op heden verricht hij nog allerlei hand- en spandiensten.

Stichting Dorpsbehoud Lemersterland
Vanaf 2005 is Piet Zantman betrokken bij de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland als (mede)oprichter en bestuurslid (tot 2015). Tot op heden is hij hier actief als vrijwilliger.

Stichting Oud Lemmer
Daarnaast is hij vanaf 2007 tot op heden betrokken bij de stichting Oud Lemmer als (mede)oprichter en voorzitter. Hij introduceerde onder andere het jaarlijks driedaagse evenement Nazomeren in Lemmer.

Piet Zantman was in 2014 adviseur bij de Protestantse Gemeente in Lemmer en is vanaf 2016 tot op heden vrijwilliger bij de Stichting 9 levens van Cath. Tot slot was hij betrokken bij de lokale triatlonvereniging en was hij lid van de klankbordgroep Hart van Lemmer.


Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden