FOTO'S / Plas-dras project aan de Liemdyk in Rotstergaast zo goed als gereed

ROTSTERGAAST - Aan de Liemdyk in Rotstergaast is na een jaar van voorbereiding het plas-dras project bijna klaar. Afgelopen weekend is men druk in de weer geweest met het inrichten van het gebied. De grond van beide eilanden is door een loonbedrijf aangepakt. Daarna zijn ze door vrijwilligers afgedekt met folie en afgewerkt met schelpen.

Het gebied heeft in potentie volgens de vogelwacht Sintjohannesga - Rotsterhaule e.o. een goede basis voor een weidevogelkerngebied. Sinds 2012 zag men het aantal weidevogels en broedparen verminderen. ,,Vogels als Kluut en Grutto verdwenen helaas helemaal. Door de schelpeneilanden op nieuw te maken hopen we dat de Visdief en kluut zich spoedig weer melden. Eventueel kunnen ook kokmeeuwen hun broedplek hier vinden'', vertelt André de Jager namens de BFVW.

Meer 'luchtmacht'
De soorten kunnen goed samen met de weidevogels zonder dat ze elkaar schade doen. In de hoop dat genoemde soorten zich gaan vestigen komt er als het ware meer 'luchtmacht' tegen predatoren. De Jager: ,,We willen het gebied de komende jaren versterken. Aantrekken van vogels is één ding. De factor water en vernatten is hierin ook zeer belangrijk. Water trekt voedsel aan. En dit is precies wat het plas-dras gebied biedt. Een veilige foerageer en broedplek.''

De boeren in de omgeving werken volgens de BFVW Sintjohannesga - Rotsterhaule in het grotere plaatje mee. Naast het water wat we vasthouden op het plas-dras, gaan ook de boeren over op een tijdelijk verhoogt waterpeil. ,,Zo zien we straks in de gehele polder een hoge waterstand. Dit trekt uiteindelijk ook weer vogels aan als onder andere eenden en talingen aan'', besluit De Jager.