FOTO'S / Lintjes voor Jan Breeuwsma uit Wijckel en Douwine Veenstra uit Joure

DFM - Traditioneel werden er vandaag, op de werkdag voorafgaand aan Koningsdag, koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Twee inwoners van De Fryske Marren ontvingen van burgemeester Fred Veenstra de bijbehorende versierselen tijdens de Lintjesregen. De gedecoreerden zijn Douwine Veenstra - Hoekstra uit Joure en Jan Breeuwsma wonend in Wijckel.

De burgemeester ging eerst op bezoek bij de heer Breeuwsma. De 75-jarige werd verrast in het dorpshuis in zijn woonplaats. Ze waren op vakantie, maar zijn vrouw had hem gezegd dat hij voor controle naar de oogarts moest. Meneer Breeuwsma is op vele fronten bekend in Wijckel.

Al vanaf 1976 is hij de organisator van de rommelmarkten die muziekkorps Melodia houdt. Ook binnen de Kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Wijckel is hij actief en tevens was hij ouderling-kerkvoogd bij de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Wijckel. Jan Breeuwsma is geruime tijd voorzitter van Dorpshuis Irene in Wijckel geweest.

Sinds 2013 is hij actief als vrijwilliger in het kader van NL Doet. Ieder jaar helpt Breeuwsma met de organisatie en ook op de dag zelf is hij nauw betrokken. Daarnaast is de Wijckeler ook jaren elke maand betrokken geweest bij ophalen van het oud papier in het dorp. Sinds 2018 is de gedecoreerde lid van een vrijwilligersgroep van dorpsbewoners die in samenwerking met It Fryske Gea het onderhoud van het Wijckeler Bos doet.

Douwine Veenstra
De tweede onderscheiding was voor Douwine Veenstra - Hoekstra (55 jaar) uit Joure. Zij werd naar de E.A. Borgerschool 'gelokt' om daar op kinderen te passen, waar familie, vrienden en collega's haar samen met de burgemeester opwachtten. Mevrouw Veenstra is al sinds 1998 actief als vrijwilliger op de E.A. Borgerschool. Zij ondersteunt hier de leraren van de groepen 1, 2 en 3. Douwine Veenstra verlicht de werkzaamheden van de leraren door allerlei hand- en spandiensten uit te voeren. Ook schoolbreed is ze van grote waarde geweest door te helpen bij de organisatie en begeleiding van spelletjesochtenden en/of eindfeesten van de school.

Vanaf 2004 is mevrouw Veenstra actief als groepsleider bij de lotgenotengroep van Ypsilon. Ypsilon verenigt familieleden en naasten van mensen die gevoelig zijn voor psychoses. Ook geeft zij hier voorlichting en is ze een motivator voor andere lotgenoten.

Beide gedecoreerden zijn Lid geworden in de Orde van Oranje-Nassau.