Extra hulp inwoners De Fryske Marren aanvraag voorzieningen en regelingen

Foto Alexa / Pixabay

DFM - In deze tijd van stijgende lasten krijgen huishoudens steeds meer moeite om de eindjes financieel aan elkaar te knopen. Ter ondersteuning zijn er veel verschillende sociale voorzieningen en regelingen. Die mogelijkheden worden echter niet door iedereen optimaal gebruikt. Om die reden gaan De Fryske Marren en woningcorporaties Dynhus en Accolade samenwerken met hulp voor inwoners. Daarbij wordt de 'VoorzieningenWijzer' gebruikt om samen met de inwoner te bekijken hoe zij zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van de verschillende mogelijkheden.

Er zijn veel sociale voorzieningen, zoals toeslagen, vergoedingen, gemeentelijke minimaregelingen en speciale fondsen. Vaak weten mensen niet dat deze regelingen bestaan of hoe ze daar aanspraak op kunnen maken. ,,Yn gearwurking mei wenningboukorporaasjes wolle wy ús ynwenners sa goed mooglik stypje'', zegt Luciënne Boelsma, wethouder in De Fryske Marren. ,,Mei de ynwenner besjogge wy hokker mooglikheden, regelingen en taslaggen der foar harren binne en freegje dy ek gelyk oan. Tegearre bringe wy oarde oan yn’e finansjele situaasje. Dat jout ynwenners oersjoch en ek rêst.''

Advies op maat
Via www.datgeldtvoormij.nl kunnen inwoners van De Fryske Marren eenvoudig zelf zien waar ze voor in aanmerking komen. Door het beantwoorden van enkele vragen, krijgen ze een advies op maat. Dit advies hangt af van de persoonlijke situatie, zoals het inkomen, eigen vermogen en de samenstelling van het huishouden.

Gratis adviesgesprek
Daarnaast kunnen inwoners via de website een gratis adviesgesprek aanvragen. Een speciaal daarvoor opgeleide adviseur van de gemeente bekijkt dan samen de inwoner welke regelingen en toeslagen voor hem of haar gelden. Deze worden ook gelijk aangevraagd, waardoor de inwoner er meteen voordeel van heeft.

Over De VoorzieningenWijzer
De VoorzieningenWijzer is op 2 juni 2020 officieel door SchuldenlabNL opgenomen als een lokaal beproefd en effectief instrument om te zorgen dat mensen daadwerkelijk een beroep doen op voorzieningen waar ze recht op hebben. Inmiddels wordt De VoorzieningenWijzer op zo’n vijftig plekken in Nederland ingezet, waaronder in gemeente De Fryske Marren.

Meer informatie over de wijzer is ook te vinden op www.devoorzieningenwijzer.nl/