Enquête: op korte termijn behoefte aan woningen Sint Nicolaasga

Wethouder Jos Boerland ontvangt de uitkomsten van Albert Meijer en Johannes Wierstra van Plaatselijk Belang Foto Sjouke Bouma

SINT NICOLAASGA - Door Plaatselijk Belang (PB) Sint Nicolaasga is onlangs een peiling naar de woningbehoefte in het dorp gedaan. Aan het onderzoek deden 343 mensen mee. Uit het onderzoek blijkt dat er de komende tijd naar schatting 80 woningen nodig zijn.

Aanleiding voor de peiling is het eerder opgestelde “Masterplan Sint Nyk 2018”. Hierin is gekeken naar de leefbaarheid van het dorp, waarbij zaken als sport, onderwijs en wonen aan bod zijn gekomen. In het plan krijgen de scholen, sportvelden en de sporthal een nieuwe locaties. Daardoor komt er ruimte in vrij voor mogelijke nieuwe woningbouw.

Verhuizen
,,De meeste mensen (102 red.) willen binnen twee jaar verhuizen. Er is dus
op korte termijn behoefte aan woningen'', aldus Plaatselijk Belang. Uit het onderzoek blijkt dat er meer vraag dan aanbod in koopwoningen. ,,Hier gaat het vooral om appartementen, seniorenwoningen, twee-onder-één kap woningen en vrijstaande woningen.''

Jongeren
Dat er te weinig aanbod is blijkt wel als er een huis op de markt komt. Zodra dat het geval is, zijn er zo'n twintig belangstellenden. Op die manier is het bord 'Te Koop' al snel weer uit de tuin verdwenen, wat het bijvoorbeeld jongeren die in het dorp willen blijven wonen erg lastig. Om toch in de buurt te blijven wordt er dan gekeken naar woonruimte in omliggende dorpen als Idskenhuizen en Langweer.

Die ontwikkeling is ook iets waar de respondenten zich zorgen over maken, zo blijkt uit de opmerkingen. PB: ,,Sint Nyksters willen graag zien dat Sint Nyk een fijne woonplaats blijft en dat er wat moet gebeuren op het gebied van woningbouw. Er moet worden voorkomen dat jongeren uit het dorp vertrekken omdat hier geen geschikte woningen beschikbaar zijn.''

Huur
Voor wat huren betreft is men vooral op zoek naar appartementen (10) en seniorenwoningen (25). ,,Hier is de vraag aanmerkelijk hoger dan het aanbod. De overige woningen in de huursector zijn volgens deze enquête voldoende aanwezig in Sint Nyk.''

Nieuwbouw
Ook voor een nieuwbouwlocatie is belangstelling. Van de deelnemers aan de peiling zijn er 38 op zoek naar een bouwkavel in of bij het dorp. ,,Deze zijn op dit moment ook niet in Sint Nyk aanwezig, maar hier is dus wel behoefte aan.''

Gezamenlijk sportcomplex
Wanneer er mogelijkheden ontstaan om te voorzien in de woningbehoefte is nog onduidelijk. Op dit moment zijn de voetbalverenigingen van Idskenhuizen (VVI) en Sint Nicolaasga (Renado) bezig met de mogelijke verhuizing naar een nieuw gezamenlijk sportcomplex. Het nieuwe complex komt zo dicht mogelijk bij het Tsjerkeleantsje tussen Sint Nicolaasga en Idskenhuizen, tegenover de begraafplaats, te liggen.

Voetbalvelden
De plannen hiervoor zullen als het goed is eind dit jaar aan de betrokkenen worden gepresenteerd. Als daar een akkoord op komt, beteken het dat er afzienbare termijn de huidige Renado velden, eigendom van de gemeente, beschikbaar komen voor een gezamenlijk gebouw voor de twee scholen in het dorp. Ook is daar dan nog ruimte voor woningbouw, evenals op de huidige plaats van de basisscholen.