Dikke laag slib zorgt voor negatief zwemadvies strand Balk; veiligheid in gevaar

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

BALK - Deze week is er een negatief zwemadvies afgegeven voor het Zwem- en Surfcentrum Balk. Het negatieve zwemadvies is ingesteld door de Fryske Utfieringsdienst Miljeu en Omjouwing (FUMO) omdat er sprake is van ernstige slibvorming. Door de dikte en de zuigende werking van deze sliblaag is de veiligheid van de bezoekers in gevaar zo laat de FUMO weten.

Het advies is ingegaan op 28 juni en wordt bij de locatie aan de Sleattemer Mar kenbaar gemaakt met borden. Evenals de waarschuwing voor blauwalg die al langer geldt.

Gemeente De Fryske Marren geeft aan dat er onlangs slib is verwijderd bij het strandje. Er is echter geen geld beschikbaar om het probleem constructief aan te pakken. In 2020 besloot de gemeenteraad op voorstel van het college om niet over te gaan tot een verbetering van het Zwem- en Surfcentrum.

Definitief sluiting
In de perspectiefnota staat geschreven ,,het strand is onderdeel van het, voor de recreatie belangrijke, gebied Lutsmond met vakantiewoningen, horeca en watersport. Zonder investering zal de kwaliteit van de strandzone in Balk verder afnemen en zal de zwemlocatie definitief moeten worden gesloten. Dit is voor dit recreatief belangrijke gebied een zeer onwenselijke ontwikkeling voor Balk en De Fryske Marren.''

Het voorstel van burgemeester en wethouders is desondanks om ook in 2022 geen grote investeringen in de strandlocatie te doen. We is men bereid om geld beschikbaar te stellen voor wat persé moet. De nota komt op 5 juli in de gemeenteraadsvergadering aan bod.