Digitale bijeenkomst Lemmer en omgeving over Friese IJsselmeerkust

LEMMER - Er wordt op vijf plaatsen gewerkt aan het versterken van de Friese IJsselmeerkust. In De Fryske Marren is dat bij Gaasterland en bij Lemmer ter hoogte van Tacozijl. Om belangstellenden te informeren worden er eind januari en begin februari een aantal digitale bijeenkomsten gehouden.

,,Tijdens die bijeenkomsten vertellen we u graag over de projecten die op stapel staan, en kunt u uw lokale kennis met ons delen. De avond voor Lemmer en omgeving is op donderdag 3 februari'', zo laat de gemeente weten.

Fries ambitiedocument IJsselmeerkustgebied 2050
Voor de komende 30 jaar zijn, ook op basis van inbreng uit de mienskip, wensen en ambities beschreven voor de Friese IJsselmeerkust. Deze ambities zijn in samenwerking met provincie Fryslân, de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en de mienskip tot stand gekomen. Op basis hiervan is een Fries ambitiedocument IJsselmeerkustgebied 2050 geschreven.

DFM: ,,En al lijkt 2050 nog ver weg, de uitvoering komt dichterbij. Aan bijvoorbeeld de Vismigratierivier wordt al gewerkt. Daarnaast starten in 2022 enkele maatregelen, onder andere vanuit het project Versterken Friese IJsselmeerkust. En ook andere projecten zijn in voorbereiding. Hierover hoort u alles tijdens de bijeenkomst.''

Wat wordt er besproken
De betrokken partijen bekijken samen met de belangstellende of de initiatieven uit de mienskip nog actueel en volledig zijn. ,,Wellicht zijn er nog nieuwe ideeën die wij niet kennen en toegevoegd moeten worden. Vervolgens krijgen de initiatieven, na een beoordeling op basis van de vastgestelde ambities in het ambitiedocument, een plaats in het aanbiedingsprogramma.'' Dit programma worden voorgelegd worden aan de besturen van de deelnemende partners.

De bijeenkomste voor Lemmer en omgeving start op 3 februari om 19.30 uur. Aanmelden kan tot en met 17 januari via secretariaatijsselmeerkust@fryslan.frl