DFM goed bereikbaar per mail, maar stuurt geen ontvangstbevestiging

DFM - Het merendeel van de Friese gemeenten is uitstekend te bereiken per e-mail, maar gemeenten laten wel vaak steken vallen bij de afhandeling. Dit blijkt uit onderzoek van klantcontactbeheerder Pricon, waarbij alle gemeenten met e-mailafhandeling zijn getoetst op de aanwezigheid van e-mailadressen en contactformulieren op de website, ontvangstbevestigingen, reactietijd en het verplicht laten delen van persoonlijke gegevens. Als uitgangspunt is gekeken naar de e-mailgedragslijn voor overheden.

In de provincie Friesland hebben veertien van de zestien gemeenten (89%) een e-mailadres op de website vermeld, wat ruim boven het landelijk gemiddelde van 75% ligt. Hiermee behoort Friesland, samen met Groningen en Drenthe, tot de meest klantvriendelijke provincies als het aankomt op bereikbaarheid per e-mail.

Onduidelijk over afhandeling
50% van de gemeenten in Friesland heeft geen ontvangstbevestiging gestuurd. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde van 37%. Dat geldt ook voor De Fryske Marren. De e-mailgedragslijn verplicht gemeenten om wel een ontvangstbevestiging te sturen.

Onbeantwoorde e-mails hoger dan gemiddeld
In Friesland reageren gemeenten iets vaker dan gemiddeld op een eenvoudige vraag. Zo weet 72% van de gemeenten binnen twee werkdagen een antwoord te formuleren. Dit houdt in dat 28% van de gemeenten een eenvoudige vraag later beantwoordt dan staat voorgeschreven in de e-mailgedragslijn voor overheden.

De gemeenten die niet op tijd hebben geantwoord, hebben na drie weken nog steeds geen antwoord gestuurd. Dit betreft gemeenten zoals Weststellingwerf, Opsterland, Ooststellingwerf en Tytsjerksteradiel. Met een percentage van 28% dat na drie weken nog steeds geen antwoord heeft gestuurd, ligt dit percentage aanzienlijk hoger dan gemiddeld in Nederland (13%).

De uitkomsten zijn te vinden op 'e-mailgedragslijn gemeenten'