DFM gaat voor woningbouw op maat in kleine kernen

Foto Manfred Richter / Pixabay

DFM - De Fryske Marren wil initiatieven voor woningbouw in de kleine kernen beter gaan ondersteunen. De gemeente wil daarmee nieuwbouw in deze kernen mogelijk maken als daar concreet en bewezen vraag naar is. Door het college is daarvoor de aanpak 'Built to order' vastgesteld. Dit is een uitwerking van een doelstelling uit de woonvisie.

De belangrijkste voorwaarde voor DFM is dat er concrete vraag is naar woningen voordat er plannen gemaakt worden en inzet van de gemeente gevraagd wordt. ,,Op die manier willen we lange trajecten van planvorming die uiteindelijk op niets uitdraaien voorkomen.'' Als een initiatiefnemer aan kan tonen dat er concreet belangstelling is, dan zal de gemeente een ondersteunende rol bieden bij de ontwikkeling van de woningbouw.

Er wordt dan eerst een quick-scan op de ruimtelijke inpasbaarheid gedaan. Ook wordt van de initiatiefnemers onder meer gevraagd of hun woonwens ook financieel haalbaar is.

,,De initiatiefnemer moet op zijn beurt zorgen voor professionele begeleiding van het proces van planvorming. Een andere belangrijke voorwaarde is dat er grond beschikbaar moet zijn voor het initiatief, particulier of gemeentelijk. Bij grond van de gemeente telt wel deze open en transparant verkocht wordt'', aldus DFM.

Aanpak wordt uitgewerkt
De aanpak 'Built to order' zal de komende tijd verder uitgewerkt worden ,,in handige hulpmiddelen voor initiatiefnemers zoals checklists, informatie op de gemeentelijke website en ander informatiemateriaal.''