DFM gaat voor multifunctioneel centrum in Balk

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

BALK - De afgelopen periode is door De Fryske Marren onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een multifunctioneel centrum in Balk. Sport en sociaal-maatschappelijke verenigingen moeten worden ondergebracht in nieuwbouw op de locatie van sporthal De Trime. Het onderzoek heeft uitgewezen dat deze gezamenlijke huisvesting mogelijk is.

Twee werkgroepen, met daarin afgevaardigden van zowel de sport- als de cultuurverenigingen, gaan samen met de gemeente de plannen de komende tijd verder uitwerken.

Onder druk
Reden voor een multifunctioneel-centrum is dat de sport en cultuur in Balk onder druk staan. De gymzaal aan de Herman Gorterstraat is verouderd. Sporthal De Trime en de gymzaal bieden in de winterperiode niet voldoende ruimte voor binnensport en de naar binnen uitwijkende buitensport. Ook Zalencentrum De Treemter is sterk verouderd en niet toekomstbestendig.

Al geruime tijd zetten de sportverenigingen, cultuurverenigingen en de gemeente zich gezamenlijk in om de huisvestingsproblemen voor de verenigingen in Balk op te lossen. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan ruimte en faciliteiten onder de verenigen. Daarbij is ook gekeken naar mogelijkheden om ruimten gezamenlijk en multifunctioneel te gebruiken.

Verder uitwerken
De inzet van alle partijen is een goede huisvesting waar de inwoners van Balk en haar omgeving jaren mee vooruit kunnen. ,,De resultaten van het onderzoek laten zien dat een multifunctionele voorziening op de locatie van sporthal De Trime ruimtelijk zeker mogelijk is. Hoe een multifunctionele accommodatie er uit komt te zien en van welke omvang, zal de komende periode verder worden uitgewerkt'', aldus de gemeente. Twee werkgroepen, met daarin afgevaardigden van de sport- en cultuurverenigingen, pakken dit samen met de gemeente op. Ook de omwonenden worden bij de plannen betrokken.

€ 245.000,- voorbereidingskrediet
Het college wil de voortgang borgen en vraagt de raad daarom om een krediet van € 245.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van een multifunctionele voorziening in Balk. Het college streeft naar behandeling van dit voorstel in de raadsvergadering van 27 oktober.