Derde inschrijving Iepen MienskipsFûns open

DFM - Vorige week is de derde tender open gegaan van het Iepen MienskipsFûns van de provincie. Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen tot en met 1 oktober weer subsidie aanvragen bij het fonds. Er is 1.355.000 euro beschikbaar voor heel Fryslân.

Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Bij het uitwerken van ideeën wordt aan initiatiefnemers gevraagd rekening te houden met de richtlijnen van het RIVM en de kabinetsmaatregelen. Om inspiratie op te doen kunnen initiatiefnemers een kijkje nemen op “Projecten in beeld” op de website van de provincie. Adviescommissies met betrokken inwoners van de regio’s beoordelen de projectaanvragen op onder andere draagvlak en duurzaamheid.

Leefbaarheid
Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk en Doarpswurk. In de regio’s Noordoost en Noardwest kan tevens subsidie uit de Europese LEADER regeling aangevraagd worden. Belangrijk is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad.

Meer informatie is te vinden op www.streekwurk.frl/imf, www.streekwurk.frl/leader of www.doarpswurk.frl. De inschrijving voor deze laatste tender van dit jaar loopt tot en met donderdag 1 oktober om 17.00 uur.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden