De Lange Hoek bij Elahuizen opgeknapt met IMF-subsidie

Foto Provincie Fryslân

ELAHUIZEN - Vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt provincie Fryslân subsidie aan vijftien initiatieven in de regio Zuidwest-Fryslân. Eén van de projecten betreft het opknappen van recreatieterrein De Lange Hoek, in Elahuizen.

Het gebied wordt opgeknapt omdat het al lange tijd in slechte staat verkeerde. Niet allen het strand maar ook de aanwezige trailerhelling zijn sterk gedateerd en toe aan groot onderhoud. Het schrijven van het verbeterplan is gedaan door een werkgroep. Het doel is om van De Lange Hoek weer een veilige en toegankelijke plek te maken, voor inwoners, recreanten en hulpdiensten.

Het plan bestaat onder andere uit het vervangen van de trailerhelling, de herinrichting van het strand, het aanbrengen van visplaatsen en het verbeteren van de parkeermogelijkheden. Vanuit het Iepen Mienskipsfûns heeft het project een bijdrage van 35.000 euro ontvangen.