De Fryske Marren op zoek naar favoriete groene plek inwoners

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - Gemeente De Fryske Marren is op zoek naar de favoriete groene plek van haar inwoners. Zij kunnen daarvan een foto insturen, die dan wellicht wordt gepubliceerd in de nieuw op te stellen groenvisie.

,,We willen samen met u nieuw visie maken voor het openbaar groen in De Fryske Marren. Daarom zijn we benieuwd naar uw favoriete groene plek in onze gemeente. Het is één van de manieren waarop we inwoners en organisaties betrekken bij de visie op groen'', aldus DFM.

Inspiratie
De inzendingen van favoriete plekken dragen volgens de gemeente bij aan de inspiratie voor de nieuwe visie. ,,Als we weten wat de inwoner mooi vindt, kunnen we dat gebruiken om de rest van de gemeente in te richten.'' Zo verneemt men ook graag wat er eventueel nog verbetert kan worden aan de favoriete plek. Het kan gaan om groen op zowel openbare als particuliere plaatsen.

Meedenken
Ook via het gemeentelijke inwonerspanel wordt inbreng gevraagd. Deelnemers ontvangen hierover binnenkort een uitgebreide vragenlijst. DFM: ,,Op basis van de favoriete plekjes en het inwonerspanel kiezen we de thema's en hoofdlijnen van de groenvisie.''