De Fryske Marren hijst regenboogvlag op 'Coming Out Dag'

DFM - Vandaag was het ‘Coming Out Dag’ in Nederland. Daarom hees wethouder Irona Groeneveld samen met Douwe Zwaga van de klankbordgroep de regenboogvlag voor het gemeentehuis van De Fryske Marren. Zij deden dit in het bijzijn van Alinka Spijkers, Directeur Plein Joure, en Akke Hofstee van GGD Fryslân.

Voorafgaand aan het hijsen van de vlag spraken zij over de betrokkenheid die zij als mens en organisaties hebben bij ‘Coming Out Dag’ en het bredere thema van de inclusieve samenleving. Irona Groeneveld: “Het hijsen van de regenboogvlag is voor gemeente De Fryske Marren een belangrijke stap op weg naar een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen mag zijn wie hij of zij is en waar iedereen er toe doet. Een samenleving die mensen insluit in plaats van uitsluit.”

Actiegroep
Voor actiegroep Power op'e Jouwer was het hijsen van de regenboogvlag aanleiding om een statement te maken ,,Vandaag hees de gemeente De Fryske Marren de regenboogvlag omdat ze daarmee benadrukken dat iedereen meedoet… Een mooie aanleiding vonden wij om dan het gevoel van uitsluiting door een Coronapas of QR code onder de aandacht te brengen, want wij zien graag een samenleving waarin iedereen participeert en niemand uitgesloten wordt. Ongeacht wel of geen QR, leeftijd, huidskleur, geaardheid etc.'', zegt Erica Krikke. Wethouder Groeneveld ging met de groep in gesprek en sprak met hen af om binnenkort verder te praten over de standpunten.

Actieplan Inclusie
Het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag is onderdeel van het Actieplan Inclusie. Het actieplan is samen met meer dan 100 inwoners en verschillende organisaties, waaronder scholen, ondernemers, Sociaal Werk De Kear en de bibliotheken tot stand gekomen om blijvend aandacht te vragen voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen. Bijvoorbeeld door gesprekken en voorlichting op scholen, theatervoorstellingen over identiteit en seksualiteit en het verbeteren van de (digitale) toegankelijkheid van instanties.