De Ferbining nieuwe naam fusieschool Sondel en Nijemirdum

NIJEMIRDUM - Op vrijdag 3 juli werden de deuren van de christelijke basisschool Op 'e Terp in Sondel voor het laatst gesloten. Oorzaak is een tekort aan leerlingen.

In de laatste periode van het bestaan, maakten nog maar dertig leerlingen gebruik van de school. In november 2019 werd door de medezeggenschapsraden van KBS Op ‘e Terp in Sondel en KBS De Stapstien in Nijemirdum, beide onderdeel van overkoepelende organisatie Stichting Nije Gaast, een intentieverklaring getekend voor een fusie van beide scholen. Daarmee werd het voornemen voor het samengaan op 1 augustus van dit jaar een feit.

Inmiddels is met een tractorrit de nieuwe naam K.B.S. De Ferbining, die op een spandoek was geverfd, wereldkundig gemaakt. De naam is bedacht door leerlingen Jorrit en Redmer. Bij de onthulling werd ook Hester Elsinga als nieuwe directeur van de nieuwe plattelandsschool voorgesteld., waar na de zomervakantie zestig leerlingen gebruik van zullen maken, Het nieuwe logo van de fusieschool moet nog worden uitgewerkt.

Van de leerlingen uit Sondel gaat het grootste deel onderwijs volgen in Nijemirdum. Ook gaan er een aantal naar Balk. De Ferbining biedt onderdak aan ruim zestig kinderen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden