De borden stonden klaar, maar in verband met veiligheid een streep door kermis in Joure

JOURE - Ondanks dat de viering van Jouster Merke dit jaar niet door kan gaan in verband met de coronacrisis, was het plan om de jaarlijkse kermis met inachtneming van de coronamaatregelen wel te organiseren. De aankondigingsborden waren de afgelopen dagen bij de invalswegen geplaatst. De kortingsbonnetjes waren gedrukt, de ontsmettingszuilen en de bouwhekken waren besteld. Nu blijkt echter dat de kermis alsnog is afgeblazen.

In het persbericht van De Fryske Marren, opgesteld mede namens Kermisbureau Martin Meijer, staat dat hiertoe vandaag besloten is uit het oog van de veiligheid. ,,Afgelopen weken is steeds nauw contact geweest tussen gemeente en kermisexploitant de heer Meijer over de opzet, voorwaarden, veiligheidsrichtlijnen en mogelijke oplossingen. Alles met elkaar zijn college en de heer Meijer vanochtend samen tot de conclusie gekomen dat de kermis in de huidige situatie niet op verantwoorde wijze gehouden kan worden.''

Gezamenlijke conclusie
“Ontzettend jammer voor alle betrokkenen en vooral ook voor de jeugd, maar voor nu de beste keuze”, is de gezamenlijke conclusie van burgemeester Fred Veenstra en Martin Meijer, kermisexploitant. Redenen zijn vooral het aantal personen dat tegelijkertijd op het kermisterrein kan en de wachtrijen die buiten de hekken zullen ontstaan. Volgens de vergunning mochten er 400 mensen tegelijkertijd op de kermis zijn. Daarbij telden ook de groepen mee die onderling geen afstand hoeven te houden, zoals kinderen tot en met twaalf jaar.

“Gezien het toenemende aantal besmettingen, juist ook onder de jeugd en de actuele richtlijnen voor het aantal personen op bruiloften en andere evenementen, is het niet verantwoord om meer personen tegelijkertijd op het terrein toe te laten”, zegt burgemeester Fred Veenstra. Ook politie en veiligheidsregio Fryslân hebben hierover geadviseerd.

Verantwoordelijkheid
De heer Meijer heeft overlegd met de eigenaren van de verschillende attracties. Voor hen is het aantal personen dat de kermis tegelijkertijd mag bezoeken belangrijk, maar ook de verantwoordelijkheid die de coronavoorwaarden voor hen met zich meebrengt. Er is gekeken naar de hoogte van de bouwhekken, looproutes en extra beveiliging.
“De gemeente heeft ook financieel aan alle kanten meegedacht”, zegt Meijer. “Het plan voldeed verder aan alle eisen maar het aantal personen dat tegelijkertijd op het terrein kan, kunnen we niet veranderen", aldus de gemeente.

In een reactie laat Martin Meijer nog weten dat de combinatie van het aantal toegestane bezoekers op het terrein met het feit dat hij als organisator ook verantwoordelijk is voor de gang van zaken op 25 meter rond de afzetting, maken dat het risico te groot wordt. Er moet daardoor namelijk ook in de gaten worden gehouden of mensen die voor de ingang staan wel 1,5 afstand van elkaar houden. De Fryske Marren: ,,Alles met elkaar is het voor betrokken partijen geen haalbare kaart om de kermis onder deze omstandigheden te organiseren.''

Keiharde mokerslag
Jouster kermisexploitant Patrick van der Molen zou met zijn attractie de bank op de Sinnebuorren staan. ,,Voor ons is het niet doorgaan een keiharde mokerslag. De kermissen die wij al wel gedraaid hebben, helaas zijn dat er tot nu toe maar vier geweest, zijn allemaal prima verlopen. Wij hebben er de afgelopen tijd van alles aan gedaan om ook politiek Den Haag te overtuigen dat kermissen binnen de maatregelen goed kunnen worden georganiseerd. Daar hebben we veel tijd en moeite in gestoken. Het is door het coronavirus zwaar. Je gaat er mee naar bed en je staat er mee op.'' Hij is dan ook zwaar teleurgesteld dat er dit jaar geen mogelijkheid is om een kermis in zijn woonplaats te organiseren.

Beroerd van
,,Ik ben er beroerd van'', vertelt kermisfanaat Ynte Kuindersma, die organisator Martin Meijer ieder jaar helpt in Joure. ,,Ik snap er helemaal niets van. De kermis in Lemmer is in goed overleg met alle betrokken partijen zonder problemen verlopen. Ook in andere plaatsen genieten mensen van de attracties, maar in Joure komt er geen kermis. Ik heb 71 jaar achtereen Jouster Merke gevierd, maar van de 72e komt het dit jaar niet'', besluit Ynte Kuindersma zuur.  
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden