Coronafonds voor maatschappelijke organisaties

Foto Pixabay

DFM - Voor organisaties, verenigingen en stichtingen is door gemeente De Fryske Marren het Coronafonds in het leven geroepen. Het is een noodfonds voor instellingen die door de coronacrisis in hun voortbestaan worden bedreigd of hun dienstverlening moeten aanpassen en hier geen andere steun voor kunnen krijgen.

Met de ondersteuning uit het Coronafonds wil de gemeente de schade door de coronapandemie voor de gemeenschap beperken, en de nadelige gevolgen herstellen. Aanvragen kan nog tot 1 juli 2021.

Voor wie
De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk, zoals organisaties op het gebied van welzijn en sportverenigingen, uit gemeente De Fryske Marren. Professionele culturele instellingen die structureel door de gemeente worden gesubsidieerd zijn uitgezonderd van deze regeling.

Meer informatie is te vinden op www.defryskemarren.nl/coronafonds-voor-maatschappelijke-organisaties-0