Coronafonds DFM voor maatschappelijke organisaties

Foto Martaposemuckel / Pixabay

DFM - Gemeente De Fryske Marren heeft een Coronafonds in het leven geroepen. Het gaat om een noodfonds voor organisaties, verenigingen en stichtingen die door de coronacrisis in hun voortbestaan worden bedreigd of hun dienstverlening moeten aanpassen en hier geen andere steun voor kunnen krijgen.

,,Met deze ondersteuning wil de gemeente de schade door de coronapandemie voor onze gemeenschap beperken, en de nadelige gevolgen herstelle'', aldus De Fryske Marren. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk, zoals organisaties op het gebied van welzijn en sportverenigingen, uit gemeente De Fryske Marren. Professionele culturele instellingen die structureel door de gemeente worden gesubsidieerd zijn uitgezonderd van deze regeling.

De subsidie geldt volgens de gemeente als een compensatie van het corona-nadeel als gevolg van overheidsmaatregelen die zijn gericht op de bestrijding van corona. De subsidie is per aanvrager maximaal 100% van het corona-nadeel.

Aanvragen van de coronasubsidie kan tot uiterlijk 1 juli 2021. Meer informatie staat op www.defryskemarren.nl/coronafonds-voor-maatschappelijke-organisaties-0