Campagne ‘Gezondheid is ook taal’ van start

Foto Bibliotheken Mar en Fean

JOURE - Moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen van informatie. Maar liefst 1 op de 10 inwoners van De Fryske Marren worstelt hier dagelijks mee en is laaggeletterd. Vaak gaat dit ten koste van iemands gezondheid. Men ervaart niet alleen meer stress en gezondheidsklachten. Ook de informatie in de gezondheidszorg wordt niet begrepen.

Daarom start in De Fryske Marren tijdens de week van Lezen en Schrijven, van 7 tot en met 13 september, de campagne ‘Gezondheid is ook taal’. Een initiatief van Sociaal Werk De Kear, Bibliotheken Mar en Fean, Stichting Lezen en Schrijven en gemeente De Fryske Marren om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen in de gezondheidszorg en hen hierbij te ondersteunen.

Taal is ook gezondheid
Laaggeletterdheid zorgt in Nederland jaarlijks voor zo’n 264 miljoen euro extra gezondheidszorgkosten door meer ziekenhuisopnames en huisartsbezoeken. Veel informatie over gezondheid, ziekte en zorg bereikt ons namelijk via taal. Een brief van het ziekenhuis, de bijsluiter van medicijnen, een gesprek met de huisarts of de tandarts. Als je moeite hebt om informatie van artsen en zorgverleners te begrijpen, kan dat direct gevolgen hebben voor je gezondheid.

Digitale vaardigheden
Daarnaast vraagt onze omgeving ook steeds meer om digitale vaardigheden, ook in de gezondheidszorg. Men verwacht dat je de websites en apps van zorgverleners wel begrijpt, je kunt inloggen met DigiD, digitaal (aanvraag)formulieren kunt invullen of je kunt aanmelden bij een digitale aanmeldzuil in het ziekenhuis. Voor laaggeletterden is dit niet zo vanzelfsprekend. Zij beschikken vaak ook over zeer beperkte digitale vaardigheden.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden