Bond van Friese Vogelwachten vraagt om roofdieren te melden

Foto: Pixabay

FRYSLAN - De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) roept haar leden op om waarnemingen van roofdieren te melden. 

Zo willen ze meer zicht krijgen op de predatiedruk in de provincie. Veel weidevogelnesten en kuikens sneuvelen doordat ze worden opgegeten.

Er zijn al veel ontheffingen gegeven om steenmarters te vangen en met meer dan 120 gebeurde dat ook. Tevens is de jacht op de vos weer begonnen na het aflopen van de avondklok. De BFVW laat weten dat de waarnemingen bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor nieuwe proeven. Onlangs werd duidelijk dat er pilots omtrent roofdieren en weidevogels komen in de Workumerwaard en bij Sandfirden.

De bond roept de vogelwachters ook op om vol te houden as het gaat om hun vrijwilligerswerk. "Je krijgt altijd weer een 'knauw' als er weer nesten leeg zijn, maar hier en daar zijn wel lichtpuntjes. Bijvoorbeeld dat je in beeld kunt brengen dat er steeds meer steenmarters komen. Mogelijk motiveert dat nazorgers ook wat meer om ook andere predatoren in beeld te brengen", zegt Johannes van Stralen van de BFVW.