Beroep tegen instemmingsbesluit gaswinning Oldelamer

Kaart van het gaswinningsgebied

OLDELAMER - Ondanks verzet van gemeente De Fryske Marren, stemde minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in met het gaswinningsplan Oldelamer.

In het zogenaamde instemmingsbesluit wordt ermee ingestemd om de productie uit het gasveld Oldelamer door Vermilion te herstarten. Het gaat daarbij om gaswinning in de ondergrond van het Tsjûkemar tot en met 31 december 2039.

Tegen het instemmingsbesluit is door Stichting Tegengas Tjeukemeer samen met vier particulieren onlangs beroep aangetekend. Zij dragen daarvoor drie argumenten aan die volgens de ondertekenaars verstrekkende gevolgen hebben.

Geheel nieuw gasveld
,,Nu de minister het Vermilion toestaat om met een zeer lange aftakking vanaf het bestaande gasveld Oldelamer het geheel nieuwe gasveld Oldelamer-West aan te spreken, faciliteert de minister de opsporing van een geheel nieuw gasveld, waardoor er in strijd gehandeld wordt met het beleid inzake kleine gasvelden! In het regeerakkoord 2017-2021 staat dat er geen vergunningen worden afgegeven voor nieuwe gasvelden'', zo laat Stichting Tegengas Tjeukemeer weten.

20 jaar
Ook hebben ze bezwaar tegen de duur van de gaswinning. ,,De lange periode van 20 jaar die Vermilion nodig heeft komt niet overeen met de relatief bescheiden hoeveelheid gas die Vermilion zegt te gaan winnen. Op deze wijze komt er van de voorgespiegelde afbouw van gaswinning niets terecht.''

Rechtsonzekerheid
De gaswinning vindt plaats in kwetsbaar veengebied waar schade is en kan ontstaan door zowel diepontwatering als gaswinning. ,,Dit betekent nog meer rechtsonzekerheid voor bewoners dan in Groningen. Omkering van de bewijslast is wel geldig in een afgebakend deel in het Groningse gasveld en waarom niet voor alle gasvelden?''