Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

DFM - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd.

Het overzicht betreft onder andere aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen. Zo werd er een vergunning aangevraagd voor brandveilig in gebruik nemen van de pastorie aan de Raadhuisstraat 42 te Balk. Voor de Koaiwei 3 in Bakhuizen werd erd een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van de woning en nieuwbouw stalling/berging. Alle officiële bekendmakingen zijn te vinden op officielebekendmakingen.nl

Onderstaand de bekendmakingen:

24/12/2020 - Ige Galamawei 14 A te Oudega: aanvraag vergunning oprichten van een vrijstaande woning ter inzage (OV 20200008)

24/12/2020 - Openingstijden en dienstverlening rondom de feestdagen

24/12/2020 - Ige Galamawei 14 A te Oudega: aanvraag vergunning oprichten van een vrijstaande woning ter inzage (OV 20200008)

24/12/2020 - Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2020, nr. 2020-0000172192, tot aanwijzing van beslagleggende partijen waarop artikel XXIIIC van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet van toepassing is

24/12/2020 - Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 17 december 2020, nr 3146111, houdende een eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de ondersteuning van de toezichts- en handhavingstaak door tijdelijke arbeidskrachten (Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving)

23/12/2020 - Controleprotocol jaarrekening

23/12/2020 - Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2021

23/12/2020 - Verordening op de heffing en de invordering van brug- en sluisgelden 2021

23/12/2020 - Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021

23/12/2020 - Verordening op de heffing en de invordering van precariorechten 2021

23/12/2020 - Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021

23/12/2020 - Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2021

23/12/2020 - Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2021

23/12/2020 - Verordening op de heffing en de invordering van liggelden afbouwsteiger Sluisweg 2021

23/12/2020 - Verordening op de heffing en de invordering van veergelden 2021

23/12/2020 - Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2021

23/12/2020 - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

23/12/2020 - Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2021

23/12/2020 - Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2021

23/12/2020 - Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2021

23/12/2020 - Ontwerpwijzigingsplan Hollandiastraat 1 -Scharsterbrug

23/12/2020 - Oer de Feart 8 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning en realiseren van een bijkeuken (OV 20200778)

23/12/2020 - Verlaet 2-4: verleende standplaatsvergunning (SV 20200031)

23/12/2020 - Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2021

23/12/2020 - Raadhuisstraat 42 te Balk: aanvraag vergunning brandveilig in gebruik nemen van de pastorie (OV 20200772)

23/12/2020 - Langestreek 47 te Lemmer: aanvraag vergunning herbouwen van de bestaande woning (OV 20200522)

23/12/2020 - Oude Postweg 22 A te Rottum: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning het verbreden van de hoofdwatergangen (OV 20200627/5525175 )

23/12/2020 - Oude Postweg 22 A te Rottum: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbreden van de hoofdwatergangen (OV 20200627)

23/12/2020 - Koaiwei 3 te Bakhuizen: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning en nieuwbouw stalling/berging (OV 20200763)

23/12/2020 - Grevenweg 3 a te Vegelinsoord: aanvraag vergunning uitbreiden van de kleedruimtes (OV 20200767)

23/12/2020 - Röntgenweg 8 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van buitenreclame op de zuidoostgevel (OV 20200692)

23/12/2020 - De Burde 9 te Bakhuizen: aanvraag vergunning verbouwen van het kantoordeel (OV 20200757)

23/12/2020 - Terhernsterdyk 4 te Terherne: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning, en het isoleren van gevels en het dak (OV 20200783)

23/12/2020 - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2021

23/12/2020 - Ipestrjitte te Lemmer (Kadestrale aanduiding: OTZ00/D/3153): aanvraag vergunning bouwen van een dubbele woning (OV 20200774)

23/12/2020 - Langwarderdyk 16 0061 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning realiseren van een vakantiewoning (OV 20200753)

23/12/2020 - Taanderij te Lemmer (Kadestrale aanduiding: OTZ00/D/3096): aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20200748)

23/12/2020 - van Swinderenstraat 13 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van handelsreclame (OV 20200770)

23/12/2020 - Wielenlaan 44 te Boornzwaag: aanvraag vergunning verbouwen en uitbreiden van een vakantiewoning (OV 20200775)

23/12/2020 - Langebaan 10 te Bakhuizen: aanvraag vergunning realiseren van een 2 onder 1 kap woning (OV 20200761)

23/12/2020 - Scharren 19 b te Scharsterbrug: aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfswoning en berging (OV 20200776)

23/12/2020 - Master Bodestrjitte 3 te Nijemirdum: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20200668)

23/12/2020 - Jetze Veldstraweg 87 te Ouwster-Nijega: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20200780)

23/12/2020 - Pasveer 3 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van het onderstation (OV 20200751)

23/12/2020 - Lange Ekers 12 te Oudehaske: aanvraag vergunning plaatsen van 2 dakkapellen (OV 20200747)

23/12/2020 - Noardwâl 41 te Balk: aanvraag vergunning realiseren van 5 vrijstaande woningen (OV 20200762)

23/12/2020 - Doniapark 46 te Langweer: aanvraag vergunning plaatsen van een houten tuinschuur (OV 20200765)

23/12/2020 - Muontserak 1 te Vegelinsoord: aanvraag vergunning verhuren van bestaand bijgebouw voor B&B (OV 20200773)

23/12/2020 - Zuiderzeestraat e.o. te Lemmer: aanvraag vergunning herbouwen van 39 woningen (zuiderzeestraat fase 2) (OV 20200602)

23/12/2020 - Murnserdyk 15 te Mirns: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel en vervangen van kozijnen (OV 20200746)

23/12/2020 - Urkerstraat 8 te Lemmer: verleende vergunning verlengen van bestaande schutting in de steeg tot aan de straat en terug naar achterkant van de woning (

23/12/2020 - Groenpootruiter 61 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200080)

23/12/2020 - Scharren 19 a te Scharsterbrug: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200082)

23/12/2020 - Schulpen 1 te Lemmer: verleende vergunning realiseren van 2 appartementen en aanpassen van de gevel op de verdieping (OV 20200480/)

23/12/2020 - Plústerdyk 7a te Broek: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200626/)

23/12/2020 - Wytlânspaed 4 te Bakhuizen: verleende vergunning vernieuwen van de bovenbouw van de loods (OV 20200701/)

23/12/2020 - Jan Schotanuswei 22 te Oudemirdum: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20200690/)

23/12/2020 - Nabij Brandemeer te Lemmer (Kadestrale aanduiding: OTZ00/H/20): verleende vergunning aanbrengen van gecertificeerde grond (OV 20200720/)

23/12/2020 - Boarnsweachsterdyk 15 0001 te Boornzwaag: verleende vergunning plaatsen van dakkapellen en gevelbekleding (OV 20200708/)

23/12/2020 - Hoitebuorren 11 te Oudemirdum: verleende vergunning uitbreiden jongveestal (OV 20200550/)

23/12/2020 - Wredehof 42 te Rohel: verleende vergunning realiseren van een nieuwe schuur (OV 20200735/)

23/12/2020 - It Kromme Far Kavel 91 Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1625): verleende vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20200607/)

23/12/2020 - Nabij De Swan 21 te Joure (kavel HV-118 en HV-119): aanvraag vergunning bouwen van een geschakelde woning (OV 20200755)

23/12/2020 - Meenscharweg tussen Joure en Vegelingsoord (Kadestrale aanduiding: JRE00/D/38): aanvraag vergunning renoveren en uitbreiden van de brug (OV 20200756)

23/12/2020 - Nabij Oer de Draai 6 te Oudega (Kadestrale aanduiding: BAL00/O/1785): aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20200779)

23/12/2020 - Nabij Jan Schotanuswei 71 te Oudemirdum (Kadestrale aanduiding: BAL00/L/2113): aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20200769)

23/12/2020 - Nabij Noardwâl 41 te Balk: aanvraag vergunning bouwen van twee-onder-één-kap woningen (OV 20200760)

23/12/2020 - Industrieterrein Slotmolen te St.Nicolaasga ( Kad. aanduiding: LWR02/S/871): aanvraag vergunning realiseren van een bedrijfsloods (OV 20200764)

23/12/2020 - Broek Zuid te Joure (Kadestrale aanduiding: LWR02/L/1626): aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20200771)

23/12/2020 - Ontwerpwijzigingsplan Hollandiastraat 1 -Scharsterbrug

23/12/2020 - Provincie Fryslân - Luchthavenregeling ten behoeve van vluchten met paramotortrikes en gemotoriseerde schermvliegtuigen te Akkrum

21/12/2020 - Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2020, nr. 2020-0000168830, houdende wijziging van bedragen en vaststelling van percentages, bedragen en aantallen voor enkele wetten en regelingen voor 2021
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden