Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

DFM - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd. Het overzicht betreft onder andere aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen. 

Kijk voor alle officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl.

Onderstaand de bekendmakingen

Kijk voor alle officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl.

27/05/2022 - Vastgestelde Partiële herziening beheersverordening windturbines agrarische bedrijven, gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

27/05/2022 - Vastgesteld Paraplubestemmingsplan windturbines agrarische bedrijven, gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

25/05/2022 - Hollandiastraat 136 te Scharsterbrug: aanvraag vergunning verhogen van de kapconstructie (OV 20220310)

25/05/2022 - Sinnebuorren 28 te Joure: verleende vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan (OV 20220220/)

25/05/2022 - Harichsterdyk 3 A te Harich: verleende evenementenvergunning houden van een dorpsfeest Harich-Ruigahuizen.

25/05/2022 - Woudfennen 5 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van dieraantallen in bestaande gebouwen (OV 20220340)

25/05/2022 - Molenlaan 7 te Rottum: verleende vergunning plaatsen van een kapconstructie op het bestaande dak (OV 20220248/)

25/05/2022 - Sinnebuorren 5 te Joure: verleende vergunning realiseren van een bovenwoning (OV 20220050/)

25/05/2022 - Rûchhústerwei 4 te Ruigahuizen: verleende vergunning verbouwen van de woonboerderij en bijgebouwen (OV 20210559/)

25/05/2022 - De Kampen 1 te Delfstrahuizen: verleende evenementenvergunning het houden van de jaarlijkse slotdag (EV 20220054)

25/05/2022 - Gaaikemastraat 1 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van twee dakkapellen en vervangen van de dakpannen (OV 20220092)

25/05/2022 - Middenweg 105 te Bantega: verleende evenementenvergunning houden van het dorpsfeest Bantega.

25/05/2022 - De Ulesprong te Sint Nicolaasga: verleende evenementenvergunning houden van een openlucht kerkdienst op zondag 12 juni 2022 op het recreatieterrein 'De Ulesprong' te Sint Nicolaasga

25/05/2022 - Groenendalstraat 10 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een aanbouw (OV 20220241)

25/05/2022 - Langestreek 31 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220049)

25/05/2022 - Stevenshoek te Langweer: verleende evenementenvergunning houden van een zeilevenement voor studenten (SLAK) met een barbecue en live muziek aan de wal

25/05/2022 - Sinnebuorren te Joure: verleende standplaatsvergunning (SV 20220011)

25/05/2022 - De Lytse Jerden te Sloten: verleende evenementenvergunning houden van een jaarlijkse braderie Sipelsneon op zaterdag 25 juni 2022 in het centrum van Sloten.

25/05/2022 - Langestreek 31 te Lemmer: aanvraag vergunning opstarten van een nieuwe vestiging (OV 20220348)

25/05/2022 - Welleweg 6 te Vegelingsoord (Kadestrale aanduiding: NEK00/K/1394): aanvraag vergunning plaatsen van een 8ft container (OV 20220341)

25/05/2022 - Burde 16 te Bakhuizen: aanvraag vergunning bouwen van een kantoorpand (OV 20220019)

25/05/2022 - Binnendyk 13 in Rottum: aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een boerderij tot woonboerderij

25/05/2022 - Verkeersbesluit behorende bij evenementenvergunning EV 20220052/Z.699485

25/05/2022 - Rijksweg 2 te Haskerhorne: verleende vergunning voor het toevoegen van een laadvoorziening (OV 20220275/)

25/05/2022 - Industrieweg 15 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van het kantoor (OV 20210791)

25/05/2022 - Noardwâl 1, 1A , 3 en 5 te Balk: verleende vergunning nieuwbouwen van vier half vrijstaande woningen (OV 20220

25/05/2022 - Menno Simonszstraat 1 te Balk: aanvraag vergunning renoveren van het dak en de kozijnen (OV 20220344)

25/05/2022 - Slotmolen te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220050)

25/05/2022 - Gaestdyk 64 te Tjerkgaast: verleende geluidsontheffing ten gehore brengen van muziek tijdens houden van een bruiloftsfeest. (GO 20220004)

25/05/2022 - Zeedijk 16 A te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een vis-kiosk (OV 20220236)

25/05/2022 - Plattedijk 37 a te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220051)

25/05/2022 - De Oper 8 te Balk: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel op het bestaande voordakvlak (OV 20220232)

25/05/2022 - De Wieken 12 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning bouwen van een loods (OV 20220342)

25/05/2022 - Mastersein 13 te Idskenhuizen: aanvraag vergunning plaatsen van een gastank (OV 20220346)

25/05/2022 - Verlaet 2-4 Lemmer: verleende standplaatsvergunning (SV 20220010)

25/05/2022 - feestterrein aan Jousterweg te Haskerhorne: verleende evenementenvergunning houden van Dorpsfeest Haskerhorne.

25/05/2022 - Boarnsweachsterdyk 2 te Boornzwaag: verleende vergunning realiseren van een werktuigenberging en aanleggen van een rijbak (OV 20210807/)

23/05/2022 - Oude Postweg 24 a te Rottum: aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vervangende plattelandswoning (OV 20210222/5927115)

23/05/2022 - Agenda raadsvergadering