Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

DFM - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd.

Het overzicht betreft onder andere aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen. Zo werd er een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van de entree en upgraden van de gevels aan de Eigen Haard 3 in Balk. Voor Wytlânspaed 4 in Bakhuizen kwam een vergunningsaanvraag binnen voor de vernieuwing van de bovenbouw van een loods. Alle officiële bekendmakingen zijn te vinden op officielebekendmakingen.nl

Onderstaand de bekendmakingen:

11/12/2020 - Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening Joure Kom, gemeente De Fryske Marren.

11/12/2020 - Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening Joure Kom, gemeente De Fryske Marren.

11/12/2020 - Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming

10/12/2020 - Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Recreatieschap voor het Friese water en land De Marrekrite houdende regels omtrent mandateren, het verlenen van volmacht en het verstrekken van een machtiging (Bevoegdhedenstatuut Marrekrite 2020)

09/12/2020 - Verordening beslistermijn schulddienstverlening De Fryske Marren 2021

09/12/2020 - Wytlânspaed 4 te Bakhuizen: aanvraag vergunning vernieuwen van de bovenbouw van de loods (OV 20200701)

09/12/2020 - Boegen 2 te Oudemirdum: aanvraag vergunning wijzigen van de functie van dagbesteding naar kinderopvang (OV 20200713)

09/12/2020 - Boegen 2 te Oudemirdum: aanvraag vergunning brandveilig gebruik van de kinderdagopvang (OV 20200714)

09/12/2020 - Eigen Haard 3 te Balk: aanvraag vergunning uitbreiden van de entree en upgraden van gevels (OV 20200703)
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden