Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

DFM - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd. Het overzicht betreft onder andere aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen.

Onderstaand de bekendmakingen:

12/11/2021 - Afstemmingsverordening Participatiewet, Bbz 2004, IOAW en IOAZ De Fryske Marren

11/11/2021 - Registratie aanduiding politieke groepering

10/11/2021 - Straatweg 34 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning kappen van een kastanje-boom (OV 20210679)

10/11/2021 - Binnendyk 15 te Rottum: aanvraag vergunning deels dempen van de sloot en graven van een nieuwe sloot (OV 20210734)

10/11/2021 - Van Enden 16 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210303)

10/11/2021 - Kempenaerlaan 7 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning tijdelijk plaatsen van een stacaravan (OV 20210737/)

10/11/2021 - Lutswâl 9 te Ruigahuizen: aanvraag vergunning plaatsen van een carport (OV 20210742)

10/11/2021 - Gaestdyk 60 a te Tjerkgaast: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20210636)

10/11/2021 - Scharrewiel 5 en 5 0001 t/m 0004 te Joure: verleende vergunning oprichten van een bedrijfspand (OV 20210018/)

10/11/2021 - Industrieweg 15 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210118)

10/11/2021 - Kadijk 8 0001 te Lemmer: aanvraag vergunning gebruiken van een unit waar een cateringbedrijf wordt gevestigd. (OV 20210736)

10/11/2021 - Waling Dijkstrastraat 8 te Joure: verleende vergunning realiseren van een dakkapel en verdieping op bestaande aanbouw (OV 20210713/)

10/11/2021 - Marwei 124A te Delfstrahuizen: weigering omgevingsvergunning voor het gebruiken van de bedrijfswoning voor mogelijkheid tot overnachten/kort verhuur (OV 20210711)

10/11/2021 - Stinsenwei 18 te Harich: aanvraag vergunning kappen van een boom (OV 20210738)

10/11/2021 - Zeedijk 2 A te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van gevelreclame (OV 20210725/)

10/11/2021 - Kadastrale aanduiding: BAL00/L/493: aanvraag vergunning uitvoeren van een seismisch onderzoek (OV 20210748)

10/11/2021 - Meer van Eysinga te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/O/685): verleende vergunning verplaatsen van de woning op de kavel (OV 20210723/)

10/11/2021 - Westerbuorren 3 te Balk: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210120)

10/11/2021 - It Kromme Far 49 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1604): verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20210602/)

10/11/2021 - Sânsleatbrêge nabij kruising Terhernsterdyk teTerherne: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van tijdelijke (verkeers-)voorziening

10/11/2021 - It Kromme Far 93 te Broek: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210122)

10/11/2021 - De Brekken 9 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen voorgevel (OV 20210741)

10/11/2021 - Oer de Draai 16 te Oudega (Kadastrale aanduiding: BAL00/O/1785): verleende vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20210277/)

10/11/2021 - Scharsterlaan 22 te Boornzwaag: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210121)

10/11/2021 - Koepeinse 7 te Bantega (Kadastrale aanduiding: OTZ00/M/534): aanvraag vergunning bouwen van een nieuwbouw woning (OV 20210548)

10/11/2021 - Molensteen 7 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning voor het gewijzigd uitvoeren van de op 14 januari 2021 onder nummer OV 20200125 verleende vergunning voor het oprichten van een bedrijfsloods (ov 20210739/6483369)

10/11/2021 - Gaestdyk 76 te Tjerkgaast: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210119)

10/11/2021 - Lytse Side 10 te Balk: verleende vergunning ombouwen van werkplaats naar kantoor (OV 20210633/)

10/11/2021 - Mardyk 3 te Elahuizen: aanvraag vergunning verwijderen van bestaande opstanden (OV 20210740)

10/11/2021 - Liemdobben 5 te Oudemirdum: aanvraag vergunning plaatsen van een rieten dak (OV 20210747)

10/11/2021 - De Wieken 11 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning bouwen van een loods met inpandige woning (OV 20210558/)

10/11/2021 - Johannes Nagelhoutlaan 45 te Bakhuizen: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210705/)