Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

DFM - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd.

Het overzicht betreft onder andere aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen. Alle officiële bekendmakingen zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl

Onderstaand de bekendmakingen:

30/09/2021 - Pontdyk 8 te Langweer: verleende evenementenvergunning sloeproeiwedstrijd en Nederlandse zeilschoolkampioenschap op respectievelijk zaterdag 2 oktober

30/09/2021 - Houtvaartweg 17 te Boornzwaag: aanvraag vergunning wijzigen van de gevel (OV 20210649)

30/09/2021 - Vuurtorenweg 16 te Lemmer: verleende evenementenvergunning houden van een Friese Hoekrace (zeilwedstrijd voor skûtsjes en aken) op zaterdag 2 en zond

30/09/2021 - De Koevorde 2 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van de bedrijfsruimte (OV 20210597/)

30/09/2021 - Markant 71 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210656)

30/09/2021 - Tsjerkewei 2 te Elahuizen: verleende vergunning slopen en nieuw te bouwen van twee gemalen (OV 20210279/)

30/09/2021 - Straatweg 28 te Follega: verleende vergunning brandveilig in gebruik nemen van de therapeutische zorgboerderij (OV 20210439/)

30/09/2021 - Bokkewiel 6 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20210415/)

30/09/2021 - Midstraat 146 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van 2 appartementen (OV 20200566)

30/09/2021 - Bokkewiel 6 te Joure: aanvraag vergunning tijdelijk verlengen van bestaande wikkelbaan (OV 20210653)

30/09/2021 - Bokkeleane 3 te Harich: verleende vergunning ombouwen van het woonhuis tot receptie en daarnaast ter vervanging een nieuwe woning (OV 20210533/)

30/09/2021 - Bongel 24 te Terherne: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20210479/)

30/09/2021 - Houtvaartweg 39 te Boornzwaag: aanvraag vergunning wijzigen van de kozijnen en gevels (OV 20210642)

30/09/2021 - Kooiweg 9 te Lemmer: verleende vergunning verbouwen van de boerderij (OV 20210304/)

30/09/2021 - Troelstraweg 17 te Teroele: aanvraag vergunning nieuw bouwen van een schuur/berging (OV 20210658)

30/09/2021 - Tjeukemeerstraat 7 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (aanpassing op afgegeven vergunning) (OV 20210640)

30/09/2021 - It Súd 34 te Broek: aanvraag vergunning plaatsen van een damwand en vlonder (OV 20210660)

30/09/2021 - Komelkersstrjitte 5 te Terherne: aanvraag vergunning plaatsen van een jacuzzi in het tuinhuis (OV 20210647)

30/09/2021 - Bovenkruier 20 te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/S/808): aanvraag vergunning wijzigen van de eerder verleende vergunning; realiseren va

30/09/2021 - Hijlke Bangmaweg 3 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning omschakelen naar een grondgebonden geitenhouderij (OV 20210648)

30/09/2021 - Lytse Side 8 te Balk: verleende vergunning vervangen van schuine dakgevel d.m.v. rechte gevel met Frans balkon (OV 20210508/)

30/09/2021 - Kolgans 2 te Lemmer: aanvraag vergunning nieuw bouwen van een garage (OV 20210429)

30/09/2021 - Sinnebuorren 28 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van de winkelruimte en de voor-pui (OV 20210652)

30/09/2021 - De Slûs 1 te Joure: aanvraag vergunning vergroten van de dakkapel (OV 20210654)

30/09/2021 - Houtvaartweg 77 (kavel 251) te Boornzwaag: verleende vergunning realiseren van een bijgebouw (OV 20210580/)

30/09/2021 - Meer van Eysinga te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/O/685): aanvraag vergunning bouwen van een recreatiewoning (OV 20210646)

30/09/2021 - Kampweg 7 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning verbouwen van het woonhuis (OV 20210478)

30/09/2021 - Tussen Hooilanden 1 en 3 te Lemmer : aanvraag vergunning nieuw bouwen van units ( OV 20210202)

30/09/2021 - Seel 34 te Terherne: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel op de zomerwoning (OV 20210650)

30/09/2021 - Grutto 19 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een kapconstructie op het bestaande bijgebouw (OV 20210501/)

30/09/2021 - Sânsleatbrêge te Terherne: aanvraag vergunning realiseren van tijdelijke (verkeers-)voorzieningen i.v.m. renovatie Sansleatbrêge (OV 20210644)

30/09/2021 - parkeerterrein aan de Hendrik Dijkstraleane te Langweer: verleende standplaatsvergunning (SV 20210022)

30/09/2021 - Bovenkruier 36 te Sint Nicolaasga : aanvraag vergunning wijzigen van eerder verleende vergunning; realiseren van een bedrijfsloods (OV 20210643)

30/09/2021 - Jachthavendyk 9 te Balk: aanvraag vergunning nieuw bouwen van een bedrijfswoning (OV 20210655)

30/09/2021 - Emmakade 7 te Lemmer: verleende vergunning herstellen en isoleren van het dak en het plaatsen van nieuwe kozijnen (OV 20210291/)

30/09/2021 - Markant 14 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel op het bestaande achterdakvlak (OV 20210659)

30/09/2021 - Herman Gorterstraat 5 te Balk: verleende evenementenvergunning houden van Oktoberfest Balk op zaterdag 9 oktober in sporthal De Trime (EV 20210037)

29/09/2021 - Voorontwerp Partiële Herziening Beheersverordening Gewasbeschermingsmiddelen en spuitvrije zones, gemeente De Fryske Marren, ter inzage

29/09/2021 - Voorontwerp Paraplubestemmingsplan Gewasbeschermingsmiddelen en spuitvrije zones, gemeente De Fryske Marren, ter inzage