Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd. Het overzicht betreft onder andere aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen.

Onderstaand de bekendmakingen:

08/07/2021 - Lemmer, Plattedijk 37 A: verleende vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20200421)

08/07/2021 - Markant 49 te Balk: plaatsen van een dakkapel; OV 20210505/6201351

08/07/2021 - Wilhelminastraat 31 te Balk; kappen van een boom; OV 20210500/6196563

08/07/2021 - Louwer om'e tún 22 te Terherne; uitbreiden van de woning; OV 20210378/6072305

08/07/2021 - Nabij Westeind Oosterzee - Lemmer (Kadastrale aanduiding: OTZ00/K/13): het tijdelijk gebruik van agrarische gronden als weilanddepot (OV 20210515/6206609)

08/07/2021 - Midstraat 52 te Joure; veranderen van de voorgevel ; OV 20210499/6196889

08/07/2021 - Grutto 19 te Lemmer; plaatsen van een kapconstructie; OV20210501/6186199

08/07/2021 - Sondel, Noorderreed 1: verleende vergunning bouwen van een veldschuur (OV 20210427)

08/07/2021 - Haskerhorne, Jousterweg 37 : verleende vergunning realiseren van een woning (OV 20210385)

08/07/2021 - Sluisdijk 15 te Joure: realiseren van een nieuwe berging; OV 20210503/6198469

08/07/2021 - Broek it Súd 44: het realiseren van een vrijstaande woning ( OV 20210511/6204867)

08/07/2021 - Joure, Technykwei 12: ontwerp weigering aanvraag vergunning voor het bouwen van een onbemand tankstation, bestaande uit een luifel met twee pompeilanden en een prijzenbord (OV 20170176/2893793

08/07/2021 - Joure, Midstraat 60: verleende vergunning uitbreiden en verbouwen van een bovenwoning (OV 20210255)

08/07/2021 - Kromme Far 69 te Broek; aanleggen/realiseren van een vlonder; OV20210497/6196001

08/07/2021 - Sanne Windwei 2 te Oudega: het samenvoegen van Sanne Windwei 2 en 4 naar 1 woning ( OV 20210513/6143559 )

08/07/2021 - Langweer , Pontdyk 42: verleende vergunning realiseren van een uitbreiding op de plek van bestaande bijgebouwen (OV 20210299)

08/07/2021 - Ipestrjitte te Lemmer (kadastrale Aanduiding: Otz00/D/3151); bouwen van een woning; OV20210502/6198301

08/07/2021 - Scharsterlaan 45 te Boornzwaag: bouwen van een vakantiewoning; OV 20210506/6142965

08/07/2021 - Omkromte 26 te Joure (kadastrale Aanduiding: Lwr02/L/1597): bouwen van een woning; OV 20210510/6204635

08/07/2021 - Rotsterhaule, Hoge Dijk 11: verleende vergunning verbouwen van de bestaande schuur (OV 20210008)

08/07/2021 - Bestemmingsplan Rijs – De Griene Leane 1 vastgesteld

06/07/2021 - Verordening minima De Fryske Marren 2021

06/07/2021 - Afstemmingsverordening Participatiewet, Bbz 2004, IOAW en IOAZ De Fryske Marren

06/07/2021 - Re-integratieverordening Participatiewet