Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

DFM - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd. Het overzicht betreft onder andere aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen.

Alle officiële bekendmakingen zijn te vinden op officielebekendmakingen.nl

Onderstaand de bekendmakingen:

14/05/2021 - Gemeentelijke coördinatieregeling / ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Oudega – Uitbreiding herziening en besluit omgevingsvergunning OV 20200189

14/05/2021 - Gemeentelijke coördinatieregeling / ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Oudega – Uitbreiding herziening en besluit omgevingsvergunning OV 20200189

12/05/2021 - It String 11 te Goingarijp: aanvraag vergunning realiseren van twee nieuwe insteekhavens en een dam in een bestaande sloot (OV 20210362)

12/05/2021 - De Wurdze 53 te Balk: verleende vergunning verbouwen en opwaarderen van de woning (OV 20210308/)

12/05/2021 - Meerdere locaties in de gemeente: verleende geluidsontheffing verkorte toelichting (GO 20210004)

12/05/2021 - Harddraversweg 12 a te Joure: aanvraag vergunning aanpassen van de gevel (OV 20210306)

12/05/2021 - Marconiweg 18 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210051)

12/05/2021 - Douwe Egberts Plein 7 te Joure: verleende terrasvergunning (TV 20210003/)

12/05/2021 - Röntgenweg te Joure (Kadestrale aanduiding: JRE00/D/0): aanvraag vergunning bouwen van een loods (OV 20210037)

12/05/2021 - Wytlânspaed 7 te Bakhuizen: verleende vergunning verbouwen / uitbreiden van de woning (OV 20210069/)

12/05/2021 - Taanderij 6 te Lemmer (Kadastrale aanduiding: LMR01/D/3098): verleende vergunning nieuw te bouwen bedrijfspand (OV 20210254/)

12/05/2021 - Doumastate 1 a te Langweer: aanvraag vergunning veranderen van de functie (OV 20210370)

12/05/2021 - Douwe Egberts Plein 3 te Joure: verleende terrasvergunning (TV 20190014/)

12/05/2021 - Stationsstraat 2 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning renoveren/ uitbreiden van het bijgebouw (OV 20210359)

12/05/2021 - Omrin 44 te Nijemirdum: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210361)

12/05/2021 - Meer van Eysinga 16 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210048)

12/05/2021 - Jasker 2 te Oudehaske: verleende vergunning plaatsen van een kap op de berging (OV 20210259/)

12/05/2021 - Pier Panderstraat 40 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van de woning met een aanbouw (OV 20210010/)

12/05/2021 - Poeldyk 7 te Elahuizen: aanvraag vergunning plaatsen van een bootlift (OV 20210365)

12/05/2021 - Recreatieplan Het Eyland te Langweer ( Kadastrale aanduiding: LWR02/O/661): verleende vergunning bouwen van recreatiewoningen (OV 20210248/)

12/05/2021 - Pastoor Coendershôf 14 te Bakhuizen: verleende vergunning plaatsen van een hellend dak op de garage (OV 20210141/)

12/05/2021 - Vegelinsweg 9 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning renoveren en verbouwen van het gebouw (OV 20210203)

12/05/2021 - Harddraversweg 12 a te Joure: verleende vergunning aanpassen van de gevel (OV 20210306/)

12/05/2021 - Ipestrjitte 7 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20210147)

12/05/2021 - Gaastweg 4 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning verbouwen van Marktloads met lunchroom (OV 20210223/)

12/05/2021 - De Ulekamp 29 te Joure: aanvraag vergunning verbouwen van de zolder (OV 20210367)

12/05/2021 - Schoterweg 20 te Rotstergaast: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning omschakeling naar melkveehouderij (OV 20210232)

12/05/2021 - Jonkersbosje 12 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210371)

12/05/2021 - It Set 13 te Goingarijp: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210360)

12/05/2021 - Raadhuisstraat 42 te Balk: aanvraag vergunning aanbrengen van monumentenglas (OV 20210364)

12/05/2021 - Wredehof 3 te Rohel: verleende vergunning bouwen van een schuurtje (OV 20210328/)

12/05/2021 - Meer van Eysinga 7 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210047)

12/05/2021 - Otterweg 22 te Bantega: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210050)

12/05/2021 - Hoitebuorren 37 te Nijemirdum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210049)

12/05/2021 - Appelhof 7 te Oudehaske: aanvraag vergunning wijzigen van de indeling en opslag (OV 20210366)

12/05/2021 - Kerkhoflaan 3 te Sintjohannesga: aanvraag vergunning bouwen van een veldschuur en loods (OV 20210357)

12/05/2021 - Wikelerdyk 40 te Balk: aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaand bijgebouw (OV 20210358)

12/05/2021 - Gietersevaart 2 te Oosterzee: verleende vergunning verbouwen van de woning met fundatieherstel (OV 20210117/)

12/05/2021 - Pelmolensstraat 28 en 30 te Joure: verleende vergunning bouwen van een gezamenlijke schuur (OV 20210237/)

11/05/2021 - Voorontwerpbestemmingsplan Vegelinsoord 2021

11/05/2021 - Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 2021 De Fryske Marren – 1.1

11/05/2021 - Voorontwerpbestemmingsplan Ouwsterhaule 2021

11/05/2021 - Voorontwerpbestemmingsplan Vegelinsoord 2021

11/05/2021 - Voorontwerpbestemmingsplan Ouwsterhaule 2021

10/05/2021 - Morseweg 7 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210043)