Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd.

Het overzicht betreft onder andere aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen.

Onderstaand de bekendmakingen:

15/04/2021 - Ontwerpbestemmingsplan Sondel – Krúspaed 4

15/04/2021 - Ontwerpbestemmingsplan Sondel – Krúspaed 4

14/04/2021 - Heemstrastraat 35 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning vervangen van de kapconstructie (OV 20210283)

14/04/2021 - Raadhuisstraat 72 te Balk: verleende terrasvergunning (TV 20210008/)

14/04/2021 - Lytse Mar 38 te Idskenhuizen: aanvraag vergunning bouwen van een houten schuur (OV 20210278)

14/04/2021 - Buorren 59 te Langweer: verleende vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210216/)

14/04/2021 - Schoterweg 2 te Rotstergaast: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210038)

14/04/2021 - Burg Krijgerplein 13 te Lemmer: verleende terrasvergunning (TV 20210006/)

14/04/2021 - Leeuwerik 1 te Lemmer: verleende vergunning bouwen van een verbinding tussen de garage en de woning (OV 20200673/)

14/04/2021 - Bantegastraat 6 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een aanbouw (OV 20210274)

14/04/2021 - Celsiusweg 13 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de huidige kantine, met mogelijkheid tot vergaderruimte (OV 20210197)

14/04/2021 - Nabij Heerenhoogweg 46A te Wijckel(Kadastrale aanduiding: BAL00/M/4021): aanvraag vergunning aanplanten en onderhouden/kweken van haagplanten t.b.v. K

14/04/2021 - Jan Schotanuswei 15 te Oudemirdum: verleende vergunning samenvoegen van 2 woningen (15 en 17) en het uitbreiden van de schuur (OV 20210170/)

14/04/2021 - Lindengracht 10 te Sloten: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20210132/)

14/04/2021 - Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht locatie Wielewei te Lemmer

14/04/2021 - Wielenlaan 95 te Boornzwaag: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van een recreatiewoning (OV 20210114)

14/04/2021 - Kerkweg 1 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning dempen en verbreden van een sloot (OV 20210285)

14/04/2021 - Bûtertonne 10 te Delfstrahuizen (Kadastrale aanduiding: OTZ00/I/3725): aanvraag vergunning realiseren van een receptiegebouw (OV 20210161)

14/04/2021 - Nabij Morseweg 11 te Joure (Kadastrale aanduiding: LWR02/N/404): aanvraag vergunning nieuw te bouwen bedrijfspand (OV 20210287)

14/04/2021 - Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht locatie Wielewei te Lemmer

14/04/2021 - Meerweg 6 te Rohel (Kadestrale aanduiding: LWR02/A/3686): aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20200649)

14/04/2021 - Elisabethhoeve 11 te Joure: aanvraag vergunning uitbouwen van het vlonder (OV 20210275)

14/04/2021 - Midstraat 106 te Joure: verleende vergunning wijzigen van de bestemming (OV 20200798/)

14/04/2021 - kruising Terhernsterdyk te Terherne (Kadestrale aanduiding: THN00/A/3183): aanvraag vergunning renoveren van de Sansleatbrege (OV 20210284)

14/04/2021 - Middenvaart 5 te Echten: aanvraag vergunning renoveren van gevels (OV 20210286)

14/04/2021 - Delbuursterweg 7 te Sondel: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel op een bestaande woning (OV 20210272)

12/04/2021 - Reglement van Orde voor de vergaderingen, bijeenkomsten en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren 2021.

12/04/2021 - Agenda raadsvergadering

12/04/2021 - Financiële verordening De Fryske Marren 2021