Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

JOURE - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd.

Het overzicht betreft onder andere om aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen. Zo werd er een vergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een woning aan de Scheen 58 te Joure. Er een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de Binnendyk 14 te Rottum. Voor Straatweg 1 in Eesterga werd een vergunning verleend voor het realiseren van een vrijstaande woning.

13/11/2020 - Subsidieplafonds en begrotingssubsidies 2021 vastgesteld

13/11/2020 - Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming

13/11/2020 - Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 9 november 2020)

12/11/2020 - Vastgesteld bestemmingsplan Partiële Herziening Joure – Wyldehoarne 3B, gemeente De Fryske Marren.

12/11/2020 - Vastgesteld bestemmingsplan Partiële Herziening Joure – Wyldehoarne 3B, gemeente De Fryske Marren.

12/11/2020 - Besluit tot afwijzing verzoek onttrekking pad Kooilaan (Omkromte) aan de openbaarheid

12/11/2020 - Bestemmingsplan Jacobus Boomsmastraat 64 in Sondel (ongewijzigd vastgesteld)

12/11/2020 - Bestemmingsplan Jacobus Boomsmastraat 64 in Sondel (ongewijzigd vastgesteld)

11/11/2020 - Opheffing van het adres in Nederland van: A.C. Manea

11/11/2020 - Opheffing van het adres in Nederland van: P.D. Ghiţoiu

11/11/2020 - Opheffing van het adres in Nederland van: N. Băran

11/11/2020 - Opheffing van het adres in Nederland van: G. Panait

11/11/2020 - Opheffing van het adres in Nederland van: S.C. Gheorghişor

11/11/2020 - Opheffing van het adres in Nederland van: G. Mihuţ

11/11/2020 - Opheffing van het adres in Nederland van: R.C. Ghercea

11/11/2020 - Opheffing van het adres in Nederland van: I. Ţîrei

11/11/2020 - Opheffing van het adres in Nederland van: D.C. Feraru

11/11/2020 - Opheffing van het adres in Nederland van: N. Dragomir

11/11/2020 - Opheffing van het adres in Nederland van: V.D. Gavrilescu

11/11/2020 - Opheffing van het adres in Nederland van: V.M. Nicoară

11/11/2020 - Opheffing van het adres in Nederland van: T.M. Feraru

11/11/2020 - Nieuwe straatnaam te Balk

11/11/2020 - Nieuwe straatnaam te Joure

11/11/2020 - Scheen 58 te Joure: verleende vergunning verbouwen en uitbreiden van de woning (OV 20200521/)

11/11/2020 - It Bjirkenbosk 8 te Balk: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200601/)

11/11/2020 - Tolhûswei 11 te Joure: verleende vergunning renoveren en optimaliseren van het bedrijfspand (OV 20200531/)

11/11/2020 - Kerkpad 36 te Haskerhorne: aanvraag vergunning gelijk trekken van de achterzijde van de woning met de bijkeuken, en het vervangen van de garage (OV 20

11/11/2020 - Straatweg 1 te Eesterga: verleende vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20200454/)

11/11/2020 - Ontwerpwijzigingsplan Boornzwaag - Pontdyk 1

11/11/2020 - Lemmer: verleende standplaatsvergunning (SV 20200023)

11/11/2020 - Leeuwarderweg 2 te Snikzwaag: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning restaureren van de klokkenstoel (OV 20200465/5405883)

11/11/2020 - Jetze Veldstraweg 81 te Ouwster Nijega: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning restaureren van de klokkenstoel (OV 20200464/5405823)

11/11/2020 - Jousterweg 55 te Oudehaske: aanvraag vergunning vernieuwen van de bestaande dakkapel (OV 20200617)

11/11/2020 - Fokelinus van der Walstr 7 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20200630)

11/11/2020 - Wilhelminastraat 12 te Balk: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200634)

11/11/2020 - Kupersleantsje 5 te Terherne (Kadastrale aanduiding: THN00/A/3320): aanvraag vergunning verstevigen en veranderen van de buitenkade en realiseren van

11/11/2020 - Slotweg 17 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning realiseren van een sluis tussen de gebouwen (OV 20200576)

11/11/2020 - Hoitebuorren 11 te Oudemirdum: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning het uitbreiden van een jongveestal (OV 20200550/5487377)

11/11/2020 - Marwei 55 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning vervangen van de bijgebouwen door een kantoor aan huis (OV 20200632)

11/11/2020 - Lemmerweg 13 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning wijzigen van de voorgevel (OV 20200636)

11/11/2020 - Oude Postweg 22 a te Rottum: aanvraag vergunning verbreden van de hoofdwatergangen (OV 20200627)

11/11/2020 - Waling Dijkstrastraat 7 te Joure: aanvraag vergunning verlengen van de nok en plaatsen van een dakkapel met kunststof boei-delen (OV 20200643)

11/11/2020 - Bosruiter 43 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een slaapkamer boven de garage (OV 20200641)

11/11/2020 - Heerenwal 47 te Sloten: aanvraag vergunning vervangen van kozijnen en toepassen van dubbelglas (OV 20200639)

11/11/2020 - Binnendyk 14 te Rottum: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20200620)

11/11/2020 - Broek Zuid, It Sud kavel 69 te Joure (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1614): aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20200633)

11/11/2020 - Ambachtswei 5 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een nieuw bedrijfspand (OV 20200622)

11/11/2020 - Schans 46 te Lemmer: aanvraag vergunning vernieuwen van het voegwerk (OV 20200616)

11/11/2020 - Bosruiter 132 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20200629)

11/11/2020 - Meerweg 6 te Rohel: aanvraag vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20200635)

11/11/2020 - Wielwei 2 te Doniaga: aanvraag vergunning realiseren van een sleufsilo (OV 20200615)

11/11/2020 - naast Jan Schotanuswei 71 te Oudemirdum: aanvraag vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20200637)

11/11/2020 - Sl�s 5 Terherne (Kadastrale aanduiding: THN00/A/3117): aanvraag vergunning verbinden van het bijgebouw aan het hoofdgebouw (OV 20200621)

11/11/2020 - Kupersleantsje 11 te Terherne: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe garage (OV 20200631)

11/11/2020 - Markant 99 te Balk: aanvraag vergunning vergroten van het aangebouwde bijgebouw en het plaatsen van 2 dakkapellen (OV 20200614)

11/11/2020 - Sietze Hepkemalaan 20 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning realiseren van lichtopeningen (OV 20200624)

11/11/2020 - Meer van Eysinga kavel 16 (Kadastrale aanduiding: LWR02/O/685): aanvraag vergunning bouwen van een recreatiewoning (OV 20200618)

11/11/2020 - Doniapark 166 te Langweer: aanvraag vergunning plaatsen van een overkapping (OV 20200628)

11/11/2020 - Bestemmingsplan Balk – De Timpe 51A

11/11/2020 - Slotweg 17 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200060)

11/11/2020 - De Petten 13 te Echtenerbrug: verleende vergunning bouwen van een kap op de garage met dakkapellen (OV 20200493/)

11/11/2020 - Bestemmingsplan Ouwster-Nijega – J. Veldstraweg 87

11/11/2020 - Meer van Eysinga (Kadastrale aanduiding: LWR02/O/685): verleende vergunning bouwen van 4 recreatiewoningen (OV 20200575/)

11/11/2020 - Burg G H Mulierstraat 2 H te Sloten: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200572/)

11/11/2020 - Teeuwes de Boerstraat 11 te Bakhuizen: verleende vergunning scheiden van het bedrijfspand (OV 20200579/)

11/11/2020 - Bosruiter 36 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel op de voorgevel (OV 20200527/)

11/11/2020 - Wijckelerweg 171 te Sloten: verleende vergunning verbouwen van de boerderij (monument) en het oprichten van een werktuigenberging en een garage/bergin

11/11/2020 - Meenscharweg tussen Joure en Vegelinsoord: verleende vergunning vervangen van drie bruggen (watergang langs de Meenscharweg) (OV 20200472/)

11/11/2020 - Straatweg 1 te Eesterga: verleende vergunning realiseren van een vrijstaande woning ( betreft vervanging) (OV 20200252/)

11/11/2020 - Fjildwei 29 te Akmarijp: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel op voor- en zijkant (OV 20200473/)

11/11/2020 - Binnendyk 14 te Rottum: verleende vergunning oprichten van een vrijstaande woning met garage/berging (OV 20200257/)

11/11/2020 - Ontwerpwijzigingsplan Boornzwaag - Pontdyk 1

11/11/2020 - Bestemmingsplan Ouwster-Nijega – J. Veldstraweg 87

11/11/2020 - Bestemmingsplan Balk – De Timpe 51A

11/11/2020 - Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/ COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 november 2020)

10/11/2020 - Mededeling vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 november 2020.

09/11/2020 - Agenda raadsvergadering

09/11/2020 - Agenda Petear

09/11/2020 - Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân 4 november 2020

09/11/2020 - Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 november 2020, nr. 2020-0000602571, houdende vaststelling van regels voor het verstrekken van een eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de huisvesting van kwetsbare doelgroepen

09/11/2020 - Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/ COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 4 november 2020)

Meer informatie staat op officielebekendmakingen.nl

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden