Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

DFM - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd. Het overzicht betreft onder andere aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen. Alle officiële bekendmakingen zijn te vinden op officielebekendmakingen.nl

Onderstaand de bekendmakingen:

17/02/2021 - Middenweg 6 te Vegelinsoord: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210017)

17/02/2021 - Balk, Nabij Noardwâl 41: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van 16 twee-onder-één-kapwoningen (OV 20200794/5674069 )

17/02/2021 - Marwei 124 A te Delfstrahuizen: verleende vergunning bouwen van 2x sleufsilo voor ruwvoeropslag (OV 20210021/)

17/02/2021 - De Stelle 22 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een aanbouw (OV 20200768)

17/02/2021 - Oude Postweg 22 a te Rottum: verleende vergunning verbreden van de hoofdwatergangen (OV 20200627/)

17/02/2021 - Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Buitengaats (Actualisatie), gemeente De Fryske Marren, ter inzage

17/02/2021 - Bakhuizen, Koaiwei 3: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200763/5672839 )

17/02/2021 - Grutto 1 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een dakkapel (OV 20210107)

17/02/2021 - Straatweg 21 te Eesterga: aanvraag vergunning stucen van de buitengevel (OV 20210108)

17/02/2021 - Fonteinwei 12 1 te Oudemirdum: verleende vergunning bouwen van een 7-tal bergingen bij de bestaande recreatiewoningen (OV 20210031/)

17/02/2021 - Loswal Haverkamp Sloten: verleende standplaatsvergunning (SV 20210005)

17/02/2021 - de Wilster te Joure (Kadestrale aanduiding: JRE00/D/0): aanvraag vergunning realiseren van een woning (OV 20210112)

17/02/2021 - Kastanjeleane 10 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210105)

17/02/2021 - Lemmer, Ipestrjitte 18: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20200742/5663381 )

17/02/2021 - Kerkstraat 1 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning wijzigen van de gevel (OV 20210054/)

17/02/2021 - Houtvaartweg 77 te Boornzwaag (Perceel 243/244): verleende vergunning (OV 20210056/)

17/02/2021 - Oudemirdum, nabij De Bûterkamp 1: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een wegbewijzeringbord (OV 20200805/5704247 )

17/02/2021 - Buorren 54 te Langweer: aanvraag vergunning isoleren van het dak (OV 20210106)

17/02/2021 - de Wilster te Joure (Kadestrale aanduiding: JRE00/D/0): aanvraag vergunning realiseren van een woning (OV 20210113)

17/02/2021 - Rotstergaast, Schoterweg 32: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een werktuigenberging (OV 20200793/5692889 )

17/02/2021 - Industrieterrein Slotmolen te St.Nicolaasga ( Kad. aanduiding: LWR02/S/871): verleende vergunning realiseren van een bedrijfsloods (OV 20200764/)

17/02/2021 - Gaestdyk 23 te Tjerkgaast: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210018)

17/02/2021 - Barte 17 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een tuinhuis (OV 20210109)

17/02/2021 - Balk, Raadhuisstraat 42: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning opzetten kinderdagverblijf (OV 20200659/5595255)

17/02/2021 - It Hôf 9999 te Goingarijp: aanvraag vergunning realiseren van een sanitair gebouw (OV 20210111)

17/02/2021 - De Ulekamp 141 te Joure: verleende vergunning veranderen van de kozijnen (OV 20210088/)

17/02/2021 - Meer van Eysinga te Sint Nicolaasga (Kadestrale aanduiding: LWR02/O/685): verleende vergunning bouwen van 3 recreatiewoningen (OV 20210013/)

17/02/2021 - De Wilster 18 en 20 Joure: verleende vergunning bouwen van een geschakelde woning (OV 20200755/)

17/02/2021 - De Bûterkamp 1 te Oudemirdum: aanvraag vergunning plaatsen van een mestsilo (legalisatie) ter inzage (OV 20190181/4353961)

17/02/2021 - Wielenlaan 95 te Boornzwaag: aanvraag vergunning uitbreiden van een recreatiewoning (OV 20210114)

17/02/2021 - Jasker 3 te Oudehaske: verleende vergunning aanpassen van de entree (OV 20210099/)

17/02/2021 - It Kromme Far 93 Broek (Kadestrale aanduiding: LWR02/L/1626): verleende vergunning bouwen van een vrijstaande woning en een schiphuis (OV 20200771/)

17/02/2021 - De Bûterkamp 1 te Oudemirdum: aanvraag vergunning plaatsen van een mestsilo (legalisatie) ter inzage (OV 20190181/4353961)

17/02/2021 - Lemmer, Boekebeamstrjitte 30: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20200709/5641413 )

17/02/2021 - Balk, Nabij Noardwâl 41: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van 6 twee-onder-één kap woningen (OV 20200760/5661829 )

17/02/2021 - Balk, Nabij Noardwâl 41: verlenging beslistermijn aanvraag realiseren van 5 vrijstaande woningen (OV 20200762/5679771 )

17/02/2021 - Boekebeamstrjitte 1 te Lemmer: verleende vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20200567/)

17/02/2021 - Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Buitengaats (Actualisatie), gemeente De Fryske Marren, ter inzage

17/02/2021 - Wielenlaan 44 te Boornzwaag: verleende vergunning verbouwen en uitbreiden van een vakantiewoning (OV 20200775/)

17/02/2021 - Doniapark 46 te Langweer: verleende vergunning plaatsen van een houten tuinschuur LEGALISATIE (OV 20200765/)

17/02/2021 - Balk, Dubbelstraat 11: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van 25 appartementen (OV 20200790/5687185)

16/02/2021 - Nota Reserves & Voorzieningen 2021