Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

JOURE - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd.

Het overzicht betreft onder andere om aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen. Zo werd er een vergunning aangevraagd voor plaatsen van een kap op de garage aan de Hollewei 15 te Bakhuizen. Ook werd er een vergunning aangevraagd voor Tsjûkemarwei 6 in Sint Nicolaasga voor het vergroten van het raamoppervlak in gevels van een bestaand bedrijfspand. Voor het plaatsen van een dakopbouw aan de Watersnip 12 in Lemmer werd een vergunning verleend.

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 4 november 2020
06-11-2020, Gemeenteblad 2020, 290752

Watersnip 12 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een dakopbouw (OV 20200563/)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286897

Hoitebuorren 11 te Oudemirdum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200054)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286700

Boekebeamstrjitte 12 te Lemmer: verleende vergunning oprichten van een twee-onder-een-kapwoning (OV 20200262/)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286916

Kerkstraat 58 te Oudemirdum: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning door een bijgebouw (OV 20200604)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286796

Handelswei 1 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van de milieuneutrale inrichting (OV 20200608)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286815

Sluisweg 4 te Lemmer: verleende vergunning realiseren van 2 balkons en restylen van het pand (OV 20200457/)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286904

Bouwen 26 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning verlengen van de vergunning voor drie tijdelijke zorgwoningen (OV 20200600/)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286892

Hollandiastraat 50 te Scharsterbrug: aanvraag vergunning wijzigen van het bestemmingsplan bedrijf naar wonen (OV 20200603)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 285723

Midstraat 68 te Joure: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20200557/)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286899

Teeuwes de Boerstraat 11 te Bakhuizen: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200059)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286639

Wiidswâl 2 a te Oudehaske: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200470)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286810

Tsjûkemarwei 6 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning vergroten van raam oppervlak in gevels van een bestaand bedrijfspand (OV 20200606)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286804

Wilhelminastraat naast nummer 31 te Balk: verleende vergunning renoveren van de voorgevel van de garage/berging (OV 20200517/)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286887

Boekebeamstrjitte 10 te Lemmer: verleende vergunning oprichten van een twee-onder-een-kapwoning (OV 20200263/)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286912

Meer van Eysinga 24 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning verbouwen van een recreatiewoning (OV 20200564)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286760

De Trochreed 15 te Tjerkgaast: verleende vergunning plaatsen van een kap op de garage (OV 20200162/)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286919

De Wurdze 54 te Balk: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (OV 20200585/)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286875

Scharsterlaan 29 te Boornzwaag: verleende vergunning bouwen van een aanbouw aan de recreatiewoning (OV 20200583/)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286907

Mastersein 13 te Idskenhuizen: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200057)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286755

It Kromme Far Kavel 91 (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1625): aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20200607)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286831

Hollewei 15 te Bakhuizen: aanvraag vergunning plaatsen van een kap op de garage (OV 20200611)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286812

Ludgerusstraat 13 te Balk: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200605)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286838

Jhr F J J v Eijsingastr 42 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning verbouwen en uitbreiden van de woning (OV 20200329)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286794

Industrieweg t.h.v. Industrieweg 7 Lemmer: verleende standplaatsvergunning (SV 20200024)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286870

Tjongerpad 22 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woning (OV 20200609)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286813

Menno van Coehoornweg 15 te Wijckel: verleende vergunning uitbreiden van de woning en herbouwen van het bijgebouw (OV 20200490/)
04-11-2020, Gemeenteblad 2020, 286902

 

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden