Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

JOURE - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd.

Het overzicht betreft onder andere om aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen. Zo werd er een vergunning aangevraagd voor het realiseren van een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen aan de Blaauwhoflaan in Joure. Er werd een vergunning verleend voor recreatieplan Het Eyland in Langweer, waar recreatiewoningen worden gebouwd. Ook kreeg het plan om twee gebouwen door middel van een stalen constructie met elkaar te verbinden aan de Meerweg 1a in Rohel.

Vastgesteld Bestemmingsplan Reparatieplan bestemmingsplan Goingarijp 2020, gemeente De Fryske Marren
29-10-2020, Staatscourant 2020, 56452

Vastgesteld Bestemmingsplan Reparatieplan bestemmingsplan Goingarijp 2020, gemeente De Fryske Marren
29-10-2020, Gemeenteblad 2020, 278964

Op 'e Golfbaan te Balk: verleende vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20200350)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279041

Utbuorren 17 Terherne: aanvraag vergunning legaliseren van een schuur, haven en een botenverhuur (OV 20190501/4622899)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279523

Wulp 15 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20200573)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279048

Scharsterlaan 29 te Boornzwaag: verleende vergunning bouwen van een aanbouw aan de recreatiewoning (OV 20200583)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279029

Prinsessekade te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een akenbank (OV 20200596)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279460

Menno van Coehoornweg 15 te Wijckel: verleende vergunning uitbreiden van de woning en herbouwen van het bijgebouw (OV 20200490)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 278982

Bantegaplein te Lemmer: Bekendmaking spoedeisende bestuursdwang
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279619

‘t Bjirkenbosk 8 te Balk: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200601)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279486

Blaauwhoflaan te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen (OV 20200598)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279429

Wijzigingsplan Gaestdyk 21 – Tjerkgaast
28-10-2020, Staatscourant 2020, 56535

Agenda raadsvergadering
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279423

Meerweg 1 a te Rohel: verleende vergunning verbinden van de 2 gebouwen door een stalen constructie (OV 20200476)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 278965

Fjildwei 29 te Akmarijp: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20200473/5332237)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279012

Wijzigingsplan Gaestdyk 21 – Tjerkgaast
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279532

Hielkemastrjitte 17 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een overkapping (OV 20200591)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279450

‘t Hôf 11 te Goingarijp: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20200482)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279444

Recreatieplan Het Eyland te Langweer (Kadastrale aanduiding: LWR02/O/661): verleende vergunning bouwen van een recreatiewoningen (OV 20200543)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279013

Kerkpad 7 te Haskerhorne: aanvraag vergunning planologisch mogelijk maken van een tweede woning in de woonboerderij op dit perceel ter inzage (OV20200295/5193097)
28-10-2020, Staatscourant 2020, 56493

Jachthaven Lemsterpoort te Sloten (Kadastrale aanduiding: STN03/C/225): verleende vergunning plaatsen van 4 bergingen (OV 20200499)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 278992

Markant 74 te Balk: verleende vergunning plaatsen van 2 nieuwe dakkapellen op het bestaande linker en rechter zijdakvlak (OV 20200534)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 278973

Kerkpad 7 te Haskerhorne: aanvraag vergunning planologisch mogelijk maken van een tweede woning in de woonboerderij op dit perceel ter inzage (OV20200295/5193097)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279198

Omloop 7 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200556)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279020

Kortestreek te Lemmer: aanvraag vergunning legalisatie plaatsen akenbank (OV 20200595)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279477

Utbuorren 17 Terherne: aanvraag vergunning legaliseren van een schuur, haven en een botenverhuur (OV 20190501/4622899)
28-10-2020, Staatscourant 2020, 56532

Bouwen 26 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning verlengen van de vergunning voor drie tijdelijke zorgwoningen (OV 20200600)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279471

Bloksleat 8 te Broek: aanvraag vergunning realiseren van 6 recreatiewoningen (OV 20200599)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279465

Meenscharweg tussen Joure en Vegelinsoord: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vervangen van drie bruggen (OV 20200472/5407249)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 278987

Schans 40 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (OV 20200385/5300711)
28-10-2020, Gemeenteblad 2020, 279047

De Fryske Marren - Aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de Aldewei te Oudega (parkeerplaatsen bij de Johannes de Doperkerk) - Oudega
27-10-2020, Staatscourant 2020, 56304

Aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de Aldewei te Oudega (parkeerplaatsen bij de Johannes de Doperkerk)
27-10-2020, Gemeenteblad 2020, 277811

RECTIFICATIE adres, Bramerstraat 32 te Idskenhuizen: verleende terrasvergunning (TV 20200011)
26-10-2020, Gemeenteblad 2020, 276096
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden