Bekendmakingen De Fryske Marren

DFM - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd.

Het overzicht betreft onder andere aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen. Alle officiële bekendmakingen zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl

Onderstaand de bekendmakingen:

DFM - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd.

Het overzicht betreft onder andere aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen. Alle officiële bekendmakingen zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl

Onderstaand de bekendmakingen:

19/08/2021 - Oudemirdum, De Bûterkamp 3 : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe loods en bedrijfswoning (OV 20210471)

18/08/2021 - Terherne, Bongel 24 : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20210479)

18/08/2021 - Oosterzee, De Akkers 1 : aanvraag vergunning bouwen van een garage (OV 20210586)

18/08/2021 - Bosruiter 94 , Lemmer: aanvraag vergunning vervangen van het dakraam (OV 20210587)

18/08/2021 - Goingarijp, It Hôf 17A : verleende vergunning realiseren van een vakantiewoning (OV 20210554)

18/08/2021 - Terherne, Louwer om'e tún 22 : verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210378)

18/08/2021 - Sinnebuorren 10 , Joure: aanvraag vergunning overkappen van de bestaande winkelwagenstalling (OV 20210585)

18/08/2021 - Joure, Elisabethhoeve 5,7,9,11 en 13 : aanvraag vergunning uitbouwen van het balkon (OV 20210584)

18/08/2021 - Boornzwaag, Wielenlaan 6: verleende vergunning verbouwen van de vakantiewoning (OV 20210389)

18/08/2021 - Sint Nicolaasga, Meer van Eysinga 2 : aanvraag vergunning vergroten van de bestaande berging (OV 20210583)

18/08/2021 - St. Nicolaasga, Meer van Eysinga (kad. Aand: Lwr02/O/685: aanvraag vergunning bouwen van 3 recreatiewoningen (OV 20210581)

18/08/2021 - Lemmer, Nabij Roggemole 47 (kad. Aand: Otz00/D/3165): aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20210514)

18/08/2021 - Lemmer, Grutto 19: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een kapconstructie op het bestaande bijgebouw (OV 20210501)

18/08/2021 - Nabij Sneekermeer 2 , Joure : verleende vergunning realiseren van een vissteiger voor mindervalide (OV 20210573)

18/08/2021 - Joure, Sluisdijk 15 : verleende vergunning realiseren van een nieuwe berging (OV 20210503)

18/08/2021 - Terherne, Buorren 8 a : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vervangen van een bestaande aanleg steiger (OV 20210495)

18/08/2021 - Sint Nicolaasga, Heemstrastraat 6: aanvraag vergunning realiseren van een overkapping (OV 20210582)

18/08/2021 - Terherne, Utbuorren 50 : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vernieuwen en uitbreiden van de aanlegsteigers (OV 20210486)