Annet Oud-Hollander “Scouting is de tijd van je leven”

Foto Wim Wald

JOURE - Annet Oud-Hollander (47) is al jaren geleden aangetreden als interim-voorzitter van De Borgergroep Scouting Joure. Dat bleek haar wel te liggen, zodat de noodzaak om op zoek te gaan naar een andere voorzitter niet echt nijpend meer was en ze anno 2021 nog steeds de voorzittershamer hanteert. GrootDeFryskeMarren neemt een kijkje achter de schermen van de Jouster scoutinggroep.

“De Borgergroep, die inmiddels zestig jaar bestaat, dankt haar naam aan een bekende Jouster, Elias Annes Borger, hoogleraar in de theologie”, licht Annet Oud-Hollander de naam van de scoutinggroep uit Joure toe. toe. “En dus niet aan het aardappelras Borger, zoals velen denken”, zegt ze er breed lachend achteraan.

Verkenners en welpen

‘De Borgergroep’ is opgericht in 1960, aanvankelijk met alleen verkenners (jongens van 11-15 jaar), nu scouts geheten. Twee jaar later werd er ook een welpenhorde opgericht (jongens van 7-11 jaar). In 1980 kwamen er twee meisjesgroepen bij. Tegenwoordig heeft Scouting De Borgergroep vier leeftijdsgroepen, ook wel speltakken genoemd: welpen, scouts, explorers en stam, en zijn de groepen gemengd, jongens en meisjes door elkaar. Een eigen ‘troephuis’ werd in 1966 gerealiseerd, naast ‘De Brug’ in Joure. Sinds 2002 zijn ze gevestigd aan de Koarte Ekers in Joure in het clubgebouw ‘Twaresom’.

In 1973 kwam de padvinderij in heel Nederland onder de vleugels van Scouting Nederland, dat daarmee de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van ons land werd, met meer dan 110.000 leden. De leden van Scouting De Borgergroep onderscheiden zich van andere groepen door middel van hun geel-blauwe das, de kleuren van het Jouster wapen.

Wat maakt scouting zo leuk?

Annet Oud:  “Uitdagingen aangaan, spannende dingen beleven en vaardigheden aanleren, waardoor je eigenschappen ontwikkelt waar je je hele leven lang wat aan hebt. Dat zijn dingen die centraal staan bij Scouting De Borgergroep. We doen dat op een laagdrempelige, maar uitdagende en spannende manier voor vier verschillende leeftijdsgroepen. We werken met gemengde groepen, jongens en meisjes door elkaar.

We bieden de groepen een op hun leeftijd afgestemd breed scala aan uitdagende activiteiten aan, die moeten helpen bij de ontwikkeling van een aantal karaktereigenschappen, zoals zelfstandigheid, saamhorigheid, zelfredzaamheid en sociaal functioneren. Op het gebied van sport en spel, creativiteit, expressie, koken, outdoor-activiteiten als vuur maken en knopen leggen. Als scouts bijvoorbeeld bepaalde knopen foutloos beheersen of met beperkte middelen een vuurtje kunnen maken, krijgen ze daarvoor een insigne. Bij het onderdeel koken gaan de kleinsten, de welpen, bijvoorbeeld cupcakes maken of een pannenkoekje bakken, terwijl de leeftijdsgroep daarboven, de scouts, zelf een vuur aan moeten leggen, de ingrediënten voor een maaltijd in moeten kopen en de gerechten klaar moeten maken. Dit alles uiteraard onder het toeziend oog van de leiding.”

Hoe ben jij zelf bij De Borgergroep terecht gekomen?

“Ik ben in 1981 bij de scouting terechtgekomen doordat we op school een uitnodiging kregen om eens bij de ‘kabouters’ te komen kijken. Ik was toen een jaar of acht en ben er samen met een groepje vriendinnen naartoe gegaan. Om een lang verhaal kort te maken, ik werd toen kabouter. Toen onze groep vier jaar later ophield te bestaan omdat de leidsters er mee stopten, ben ik overgestapt naar De Borgergroep en mocht ik meteen mee op jubileumkamp omdat de groep 25 jaar bestond. Ik heb daar alle groepen doorlopen en werd uiteindelijk leiding van de jongste groep. Dat gebeurde eigenlijk automatisch. Het is een beetje familie van je geworden wanneer je er zoveel jaren bijzit.

In mijn studietijd, achtereenvolgens meao, een opleiding tot directiesecretaresse en de lerarenopleiding Frans, verdween de scouting naar de achtergrond. Ik had inmiddels een baan als directiesecretaresse bij Hochwald Foods in Bolsward, maar het begon toch weer te kriebelen. Ik miste die hechte groep. Ik vind het leuk om kinderen iets te leren en ze te zien groeien. Daarbij kon ik uit mijn eigen ervaring putten, omdat ik vanaf mijn achtste jaar op scouting heb gezeten. Ik werd leidster van één van de groepen.

Toen ik mijn vriend, later mijn man, Jan ontmoette, kreeg ik ook ‘een leven naast de scouting’. Ik wilde niet meer iedere zaterdag naar de ‘opkomsten’ en uiteindelijk heb ik plaats gemaakt voor andere leiding. Het contact verwaterde een beetje en dat voelde niet goed. Toen ik dan ook werd gevraagd om als groepsbegeleidster in het bestuur te komen, een verbindingsfunctie tussen de leiding en het bestuur, hoefde ik daar niet lang over na te denken.”

Interim- voorzitter

“Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Toen de zittende voorzitter aangaf te willen stoppen, bleek het moeilijk om een nieuwe voorzitter te vinden, zodat ik die taak als interim op mij heb genomen, totdat er iemand voor die taak zou zijn gevonden. Haha, die situatie bestaat nu, in 2021, vele jaren later nog steeds. En ik moet toegeven dat ik het erg leuk ben gaan vinden.

Kinderen die het leuk vinden om spannende uitdagende dingen te doen zijn welkom om eens een kijkje te komen nemen in ons ‘troephuis’ op de Koarte Ekers. Ook vrijwilligers die bereid zijn om een steentje bij te dragen op welk vlak dan ook – leiding, schoonmaak, klussen, manusjes-van-alles – zijn meer dan welkom. Ik weet uit ervaring dat de scoutingtijd een fantastische tijd en waardevolle periode in je leven is.”

De Tekst en foto’s: Wim Walda