Activiteiten St. Nationale Herdenking Joure, onder andere kunstwerken door de Jouster basisscholen

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

JOURE - St. Nationale Herdenking Joure organiseert diverse activiteiten rond de dodenherdenking van 4 mei. Er wordt gewerkt aan het verhaal over Ana en Handum, men werkt aan de kunstproject, er is een digitale fietstocht en een puzzelspeurtocht.

De groepen 8 van de Jouster basisscholen maken een kunstwerk met een boodschap over herdenken. Dat kan zijn met betrekking tot verbinden, troost en vrijheid. Elke school maakt naar eigen inzicht iets moois welke vervolgens op de beide verkiezingsborden in park Ter Huivra zullen worden opgehangen. Daarmee zijn de kunstwerken goed zichtbaar voor passanten op de fiets of lopend. Eind maart wordt het kunstwerk ingericht en het blijft tot medio mei hangen om te bezichtigen.

Speurtocht
De puzzelspeurtocht die de stichting organiseert voert door Joure. Tijdens de wandeltocht komen deelnemers langs gedenkwaardige en geschiedkundige plekken in Joure, zoals bijvoorbeeld de Uilke Boonstralaan, Geert Knolweg, het van Attema-Leantsje en de Sjoerd Wiersmahof. Voor wie de route wil lopen kan voor meer informatie terecht op www.herdenkennieuwestijl.nl

Fietstocht
Verder wordt er gewerkt aan een digitale fietstocht. ,,Deze fietstocht, de traditionele jaarlijkse fietstocht voor scholieren, gaan we nu visueel registreren en aanbieden aan de bewoners van rust- en verpleeghuizen, alsmede aanleunwoningen en andere geïnteresseerden, zodat ook zij een ‚historische blik naar buiten’ kunnen werpen'', aldus Jan Vermaning.

Anas en Handun
Eind maart wordt er een verhaal opgenomen van de hand van verhalenverteller Wiebe Pietersma uit Leeuwarden. Dit bijzondere verhaal gaat over Anas en zijn vriendje Handun…. en wordt uitevoerd op muziek van de Russische componist Prokovjef.

Vermaning: ,,De opname wordt aan alle scholen en ook weer de rust- en verpleeghuizen aangeboden. Het verhaal gaat over een jongen, we hebben hem Anas genoemd. Het is gewoon een jongen die ergens in de wereld samen met zijn vader en moeder in een huis in een stad woonde. Hij ging er naar school en had vrienden. Anas was een hele gewone vrolijke, leuke, ondeugende jongen. Het zou zo maar kunnen dat déze jongen, deze Anas, nú bij jou op school zit, misschien zelfs wel in je eigen klas!”

Dodenherdenking
De dodenherdenking op 4 mei zal naar alle waarschijnlijkheid niet op de oude manier met genodigden en publiek gehouden kunnen worden. ,,In 2020 werden er op bescheiden wijze wel enkele kransen gelegd. Ook dit jaar zal dat gebeuren.
Over een eventuele andere aangepaste programmering, een besloten livestream, is het bestuur nog in overleg met diverse instanties.''