Nieuwe brandweerkazerne in Langweer

De huidige brandweerkazerne in Langweer Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

LANGWEER – Bij gemeente De Fryske Marren is onlangs een aanvraag voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Langweer binnengekomen.

De nieuwe brandweerpost moest gebouwd worden op de locatie van de huidige kazerne. Het korps beschikt over een tankautospuit, een oppervlakte reddingsbus en een bus voor personeel en materiaal. In het nieuwe onderkomen wordt worden twee stallingsplaatsen ingericht.

Het parkeerterrein bij de brandweerkazerne wordt verbeterd en er wordt ruimte gemaakt waar het brandweerkorps oefeningen kan houden.

Geen renovatie maar nieuwbouw
Begin 2019 liet Veiligheidsregio Fryslân, de overkoepelende organisatie waar onder andere de brandweer onder val, weten dat de brandweerpost in Langweer zou worden gerenoveerd. Volgens de aanvraag gaat het nu dus om nieuwbouw, zoals dat ook besproken is tijdens een eerder gehouden informatiebijeenkomst voor dorpsbewoners.

In de gemeentelijke publicatie van begin januari staat dat de aanvraag nog niet ter inzage ligt. ,,Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.''